Elevskyddsombud

6 oktober 2021, kl. 15:46

En elev från varje klass i årskurs 2 är utsedd till elevskyddsombud på Åva gymnasium. Idag har alla de ombuden deltagit i en utbildning från Sveriges elevkårer om vad det innebär att vara elevskyddsombud, vilka skyldigheter och rättigheter de har. De har fått lära sig om arbetsmiljö och vad det är, påverkan av stress och vikten av en god psykosocial miljö.

Elsa Lundh är ombud för NA20A och hon berättar att uppdraget går ut på att hjälpa till så att alla elever på skolan känner sig säkra, psykiskt och fysiskt. Att alla trivs och att det känns bra att gå till skolan. ”Det är få saker vi är tvingade att göra men det finns många saker vi har möjlighet att göra”, säger Elsa. En idé de funderar kring är att använda sig av sociala medier för att enkelt kunna nå elevskyddsombud på skolan. Det kan ske anonymt och det kan ge trygghet i och med det. Elsa säger också att ”det är jättekul att vara med! Jag gillar att se till att saker blir bättre”. Vill du få tag på ett elevskyddsombud kan du fråga din mentor eller i receptionen efter namn.