Elever tycker till om Täbys framtid

15 februari 2021, kl. 14:42 - Förskola & skola

Täby kommun har tagit fram förslag till en ny översiktsplan för Täby. Fram till och med den 7 mars har allmänheten möjlighet att vara med och tycka till om Täbys framtida utveckling. Översiktsplanen föreslår fem mål för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling som gäller för hela kommunen. En som nappade på det var Maria Messing, lärare i kursen Hållbart samhällsbyggande på Naturvetenskapsprogrammet på Åva gymnasium.

I kursen Hållbart samhällsbyggande kombineras teori med praktiska moment där eleverna får lära sig grunderna kring hur städer växer, planeras och byggs med fokus på hållbar utveckling.

Maria Messing ser det som ett självklart inslag i undervisningen att bland annat vara med i medborgardialoger och att ge förslag på översiktsplaner.

- Skolarbetet blir mer på riktigt för eleverna, tack vare att de får vara delaktiga i riktiga processer och se hur det faktiskt går till när man bygger och utvecklar samhället.

Bland eleverna är engagemanget stort och det finns många idéer.

- Jag gillar att vi får utrymme till att tänka själv, ta egna initiativ och jobba på egen hand samtidigt som man får diskutera och bolla idéer tillsammans med sina klasskompisar, säger Thea, elev på Åva gymnasium.

- Jag vill bli sjuksköterska men under den här kursen har jag också känt att det skulle vara väldigt roligt att få jobba med den här typen av projekt, avslutar Isabel, elev på Åva gymnasium.

Vill du vara med och tycka till om Täbys framtida utveckling?

Fram till och med 7 mars 2021 har du möjlighet att lämna synpunkter på översiktsplanen.