Åva gymnasium utökar fjärr- och distansundervisning för att minska trängsel i skolan

26 november 2020, kl. 14:57

Åva gymnasium utökar fjärr- och distansundervisningen från och med onsdag 25 november. Fram till jullovet vecka 51 kommer omfattningen av distansundervisning vara 40 %.

Gymnasie- och näringslivsnämnden har beslutat att ge Åva gymnasium möjlighet att bedriva närundervisning i kombination med fjärr- och distansundervisning för att minska trängseln i skolans lokaler. Detta efter att regeringen i måndags beslutade om att ändra reglerna för när gymnasieskolor kan bedriva fjärr- och distansundervisning.

Andra vidtagna åtgärder

Som en del i att minska risken för smittspridning ytterligare ser skolan över hur stora klassrum och aulan kan användas i större utsträckning för de klasser som har undervisning på plats i skolan. I matsalen görs möbleringen glesare för att ge eleverna större möjligheter att sitta med avstånd från varandra.

Stöd från elevhälsan

Under våren bedrev alla gymnasieskolor distansundervisning på heltid. Nationella undersökningar har visat att det var en utmaning för många elever, framför allt socialt och psykiskt. Åva gymnasium har ett resursstarkt elevhälsoteam dit elever kan vända sig om de behöver stöd på olika sätt.

Elever vars familjer har försörjningsstöd kommer ha möjlighet att hämta matlådor till lunch de dagar deras undervisning sker på distans.