Corona - anpassningar och åtgärder

23 september 2020, kl. 13:46

Utifrån Folkhälsomyndighetens och Skolverkets riktlinjer gör skolan anpassningar.  Några exempel på åtgärder vi vidtar är: (v.g. klicka på rubriken)

 • Mentorerna går igenom skolans Corona anpassningar och talar med eleverna om vikten att hålla social distans och stanna hemma om man är sjuk. Lärarna publicerar lektionsinstruktioner i SchoolSoft så att den som har lindriga symptom kan arbeta hemifrån med skolarbetet.
 • Klassrum är öppna där det är möjligt och fönster till klassrum hålls öppna.
 • Styrd klassrumsplacering i alla klasser med en-och-en-bänk där det är möjligt
 • Lärare genomför lektioner utomhus om möjligt. Idrottslärare har idrott utomhus i största möjligaste mån.
 • Elever uppmanas att gå ut på rasterna för att det inte ska bli trångt i centralhallen
 • Plexiglas är uppsatta i reception och i bibliotek. Reducerat antal sittplatser i biblioteket som är uppmärkta. Färre antal elever i elevgrupper vid utlåning av böcker under lektionstid, digital information till alla nya elever i åk 1
 • Städningen utökas. Handsprit finns på många ställen i skolan och 6 nya handspritsautomater är installerade vid skolans huvudentré, matsal,RL kök och bibliotek.
 • Som påminnelse om att hålla avstånd i matsalskön finns markeringar i golvet samt i trapphus att hålla till höger. För att det inte ska bli för trångt i matsalen används estethallen temporärt som extra matsal. Skolvärdinna finns på plats som stöd att påminna elever att hålla avstånd i matkön vid uppstart av läsåret.
 • I personalrummet har antalet sittplatser reducerats. 
 • Föräldramötet för åk 1 den 2 september blir digitalt
 • Vårdnadshavare i åk 2 och 3 deltar digitalt i elevens utvecklingssamtal via länk.
 • Storföreläsningar i aulan ställs in.
 • Skolledning och schemaläggare på Åva och Tibble har haft avstämning om starttider. Vissa schemajusteringar har gjorts för att minska trängseln i kollektivtrafiken på morgonen.
 • Elevhälsan erbjuder samtal med elever som av något skäl känner oro. De har reducerat antal sittplatser i sina rum och väntrum samt beslutat att de möter en elev i taget
 • Möten i programlag och ämnesgrupper sker i klassrum i s f mötesrum
 • Studiebesök och museibesök är inställda under höstterminen liksom långväga fortbildningar ex IB lärare i Europa.
 • Erasmusprojekt och Atlasprojekt är inställda för att minska risk för smittspridning
 • Extra personal i centralhall som finns synliga och påminner elever om social distansering.