Information om ändrade regler

19 november 2020, kl. 19:10

Information med anledning av ändrade regler för fjärr- och distansundervisning på gymnasiet 

Regeringen meddelade onsdag 18 november att de planerar att fatta ett beslut torsdag 19  november som ger gymnasieskolor möjlighet att kombinera närundervisning med fjärr- eller distansundervisning för att undvika trängsel i skolans lokaler. Ändringen beräknas träda i kraft på måndag 23 november.  

Närundervisning är det allra bästa för eleverna och regeringen betonar att undervisningen ska ske på plats i skolan i så stor utsträckning som möjligt, så länge det går att göra det på ett säkert sätt.  

Skolledningen på Åva gymnasium följer utvecklingen noga och planerar för hur undervisningen kan komma att se ut framöver. Vi kommer med mer information i början av vecka 48.