Välkommen till Åva, Christina Berglund!

31 augusti 2022, kl. 09:27

Christina Berglund kommer under hösten att vara tillförordnad administrativ chef på Åva och jobba med Åvas övergripande ekonomi både vad gäller budget och prognos.

Hon kommer även att ingå i skolledningen tillsammans med rektor och biträdande rektorer. Hon ansvarar också för vaktmästeri, bibliotek, kansli, skolvärdinna och lärarassistenter.

Christina är noga med att berätta att hon inte gör sitt jobb på egen hand. Det är ett samarbete som sker mellan alla inblandade. ”Det är kul att vara här! Jag tycker om att jobba och känner arbetsglädje”, säger Christina.

”Jag började jobba 1975 som lärare i Täby kommun och blev rektor 1992. Jag har också jobbat med utbildning inom Täby kommun och nu är jag på Åva under hösten, till att börja med. Men ibland kan jag sakna lärarrollen och att träffa elever.”