Gymnasiearbete om blåstångens viktiga roll i Östersjön

19 april 2021, kl. 08:54

Blåstångens roll i Östersjön är något som Tilde Kilgren, Karl Thorén och Thea Westerdahl från Naturvetenskapsprogrammet undersökt i sitt gymnasiearbete. De har tittat på hur blåstångens växtbeteende har förändrats i takt med Östersjöns mående och den övergödning som skett under en längre period.

Trion fick göra ett besök på Nåttarö i Stockholms skärgård och snorkla bland blåstång och grönslick (fintrådiga alger). De fick även möjlighet att ta del av den undersökning som bedrevs om blåstångens hälsa vilket de är glada för. “Vi har fått vara kritiska i vår källhantering och det har inte varit särskilt lätt att hitta fakta om blåstången i Östersjön. Vi har verkligen fått leta”, berättar Thea.

Varför är blåstången så viktig? 

Tången fungerar både som föda och som skydd, för t.ex. små torskyngel vilket gör att vattnets kretslopp påverkas negativt när tångens utbredning minskar. “Blåstången är en vattenväxt som lever flera år vilket innebär att den har en långsam växtperiod. När övergödningen sker tar t.ex. grönslick över och blåstången får ingen ledig yta”, förklarar Karl. Därför är det viktigt att rädda blåstången. Tilde berättar att biologerna på Nåttarö provat att bland annat plantera blåstång på förberedda ytor vilket visat sig fungera bra. Annat man kan göra är att minska övergödningen och utsläppen för att ge blåstången bättre livsförutsättningar. Det har blivit avsevärt bättre än vad det varit tidigare. 

Gruppen förbereder sig nu för att presentera sitt arbete under tisdagens (20 april) redovisning av gymnasiearbetet. De har även en bokad presentation för Rotary längre fram i maj vilken de är lite pirriga inför.

Blåstången fakta

Östersjön fakta