Betygsutredningen på Åva gymnasium för att samla in synpunkter

8 oktober 2019, kl. 13:43

Betygsutredningen tillsattes av regeringen våren 2018 med redovisning av utredningens förslag i maj 2020. Syftet är att se över betygssystemet då många upplevt det svårt och orättvist. Annika Hellewell och Frida Lundberg besökte på Åva gymnasium den 30 september för att samtala med elever och lärare kring betygssystemet och ge förslag till hur det kan förbättras.

De vill titta på hur elevernas kunskapsutveckling bättre kan följas och på vilket sätt betygssystemet skulle kunna mjukas upp lite och bli mer rättvist. Eleverna är viktigast i arbetet men stort fokus ligger även på lärarna.

Annika Hellewell är utbildad lärare som vanligtvis arbetar på Utbildningsdepartementet. Frida Lundberg är jurist och arbetar vanligtvis på Skolverket.