Grattis Emilia och Edvin, Berzeliusstipendiater i kemi

28 december 2020, kl. 16:04

Emilia Stare och  och Edvin Lundberg har tilldelats Åva gymnasiums Berezeliusstipendium för 2020. Emelia och Edvin, som båda går på naturvetenskapsprogrammet, får stipendiet för  särskilt goda studieresultat i kemi.

Stipendiet innebär att de får delta i Bezeliusdagarna, en nationell konferens där gymnasieelever får möta svenska och internationella forskare från universitet och industri för att få en inblick i vad man kan arbeta med som kemist. I år blir konferensen digital.

Både Emilia och Edvin lyfter fram sina duktiga lärare i kemi, Johanna Isaksson och Kim Aarseth -Larsson, som gjort att de sporrats att satsa på ämnet. Båda är övertygade om att de kommer ha nytta av sina kemikunskaper i vidare studier även om de ännu inte har bestämda framtidsplaner. Emelia funderar på en högskoleutbildning inom vårdsektorn och Edvin siktar mot att läsa vidare inom naturvetenskap.