Åvas yrkesprogram i topp i länet

15 december 2022, kl. 10:49

Bäst resultat i länet med 90,8 procent för Åvas yrkeselevers gymnasieexamen.

Bäst resultat 
Färsk statistik från SCB visar att andelen elever som tagit examen från något av Åva gymnasiums yrkesprogram 2022 är 90,8 procent. Det är det bästa resultatet för kommunala skolor i länet.

Framgångsfaktorer
75,5 procent av Åvas yrkeselever har behörighet till högskola medan siffran i länet ligger på 36,9 procent. Genomsnittlig betygspoäng för yrkeseleverna på Åva är 14,0, vilket också är mycket gott resultat. Bakom de fina resultatet ligger ett stort engagemang från våra skickliga lärare och ett nära samarbete mellan elevhälsa och mentorer.

Fakta om gymnasieexamen från Skolverket
"För att en elev ska få examen behöver eleven ha betyg i 2 500 kurspoäng varav 2 250 ska vara godkända. [...] På yrkesprogram krävs godkänt i svenska eller svenska som andraspråk 1, engelska 5, matematik 1, 400 poäng i programgemensamma ämnen och gymnasiearbetet."