Åva gymnasium utökar fjärr- och distansundervisning resten av terminen

4 december 2020, kl. 07:51

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att landets gymnasieskolor delvis stänger och därmed övergår till fjärr- och distansundervisning från och med måndag 7 december till och med den 6 januari 2021. Därför utökar nu Åva gymnasium sin fjärr- och distansundervisning.

Sedan förra veckan har gymnasieskolor i Sverige kunnat välja att ha fjärr- och distansundervisning för att bland annat undvika trängsel i skolan, men nu rekommenderas alltså att samtliga gymnasieskolor delvis stänger och bedriver undervisning på distans terminen ut. Syftet med rekommendationen är att minska smittspridningen i samhället då man bland annat ser en ökad smittspridning bland äldre elever på gymnasiet runtom i landet.

Gymnasie- och näringslivsnämnden i Täby kommun kommer mot bakgrund av Folkhälsomyndighetens rekommendation att fatta beslut om att Åva gymnasium ska återgå till fjärr- och distansundervisning likt i våras. 

Undantag för närundervisning

Det finns undantag för när undervisning kan bedrivas på plats i skolan. Det gäller elever på introduktionsprogram, inklusive språkintroduktion, samt andra elever som blir särskilt lidande vid distansundervisning. Undantag för att genomföra undervisning på plats i skolan finns dessutom när det är:

  • Praktiska moment som inte kan skjutas upp
  • Nationella prov
  • Andra examinationer som inte går att genomföra på distans

Vad som gäller för respektive elev på Åva gymnasium kommer att framgå av den enskilda elevens schema.

APL kan genomföras under förutsättning att den kan genomföras på ett säkert sätt. Eleven följer de direktiv som gäller på arbetsplatsen.

Praktisk information

För dig som har distansundervisning fredag 4/12 har möjlighet att hämta nödvändigt material på skolan under nästa vecka.

Elever vars familjer har försörjningsstöd kommer ha möjlighet att hämta matlådor till lunch.

Viktigt att följa rekommendationer även utanför skoltid

Det är av stor vikt att du som elev på gymnasiet följer de allmänna råden även utanför skoltid för att bidra till att minska smittspridningen i samhället.

Läs mer

Här kan du läsa mer om den nya rekommendationen för gymnasiet