Arbetsmarknadsdag på Teknik

25 maj 2023, kl. 19:17

Teknikeleverna på Åva gymnasium får delta i en arbetsmarknadsutställning där bland andra Mycronic och WesDyne finns på plats

WesDyne är intresserade av att få kontakt med elever som har gymnasiekompetens som vill jobba med teknik på ett praktiskt sätt och Mycronic vill ha stort urval av ingenjörer i framtiden.

“Vi är här för att leta efter framtidens ingenjörer som ska jobba hos oss på olika nivåer”, säger Martin Sandberg från WesDyne och fortsätter med att berätta att de internutbildar inom specialområden och ger sina anställda den kompetens de behöver.

Mycronic erbjuder tillsammans med IVA, Ingengörsvetenskapsakademin, ett program där gymnasieungdomar som gått teknisk utbildning får anställning i fyra månader för att testa på ingenjörsyrket. “Vi är här för att inspirera ungdomar på gymnasiet att välja teknisk högskola eller universitet”, säger Robert Holmberg från Mycronic.

Teknikprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet