Ankomst och utspringstider, student

31 maj 2024, kl. 18:59 - Förskola & skola

Ankomsttid och utspringstider för studenterna på Åva.

 

Ankomsttid skola Klass   Utspringstider Klass  
      11.00 - 11.20   OBS! Alfabetisk ordning. Avslöjar inte vilken klass som springer ut först
09.00 EK21B   11.00 - 11.20 EK21B  
09.05 IB21   11.00 - 11.20 IB21  
09.10 SA21B   11.00 - 11.20 SA21B  
09.15 TE21B   11.00 - 11.20 TE21B  
09.20 TE21C   11.00 - 11.20 TE21C  
09.25 NA21A   11.25 EE21B  
09.30 TE21D   11.30 RL21  
09.35 NA21BM   11.35 EE21A  
09.40 SA21A   11.40 NA21A  
09.45 VO21   11.45 TE21D  
09.50 TE21A   11.50 BF21  
09.55 EK21A   11.55 NA21BM  
10.00 BF21   12.00 SA21A  
10.05 EE21B   12.05 VO21  
10.10 RL21   12.10 TE21A  
10.15 EE21A   12.15 EK21A