Forskare inom VA-teknik föreläser på Åva

1 februari 2023, kl. 11:17

Alexandra Müller forskar vid Luleå tekniska universitet och är på Åva för att föreläsa om forskning som bedrivs på Luleå tekniska universitet och främst om VA-teknik.

Gymnasiearbetets slutfas
Elever på Åva gymnasium är i slutfasen av att jobba med sina gymnasiearbeten som ska förbereda dem inför vidare studier eller yrkesval. Vi på Åva vill visa vad för olika möjligheter som finns och samarbetar därför med högskolor och universitet. Teknikprogrammet och Naturvetenskapsprogrammet har fått chansen att lyssna till Alexandra Müller som berättar om sin forskning vid Luleå tekniska universitet.

Rekryterar elever från Åva
Föreläsningen “På väg mot ett hållbart samhälle” fokuserar på den forskning som bedrivs och även olika utbildningar som går att välja. “Vi vill visa att vi finns och att elever på Åva ska välja Luleå tekniska universitet. Vi erbjuder utbildningar inom hela civilingenjörsspektrat men jag kommer att fokusera på VA-teknik”, säger Alexandra.

Vad är VA-teknik?
VA-teknik omfattar hela det urbana vattensystemet (dag-, dricks- samt avloppsvatten) med avseende på insamling, transport och behandling samt organisation/planering. Forskningen syftar till en god samhällsekonomi och miljö, klokt resursutnyttjande samt medborgarnas säkerhet och hälsa.” (ltu.se).