Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. 

Sök till Åva / Apply to IB
Utvecklas tillsammans

Möt lärare och skolledare

Lär känna lärare och skolledning från Åvas olika program.

Petra Randèn, lärare Ekonomiprogrammet

“Ekonomiprogrammet passar alla! Du får lära dig om privatekonomi och privatjuridik som är bra för alla att ha koll på. EK är en bra, stabil grund att stå på oavsett vad du vill göra i framtiden. Det är så pass brett och det kan ge dig möjligheter att jobba med marknadsföring, redovisning, controlling, juridik, HR, logistik och mycket annat”, säger Petra Randén som undervisar ekonomi, engelska och juridik på Åva gymnasium.

“EK hos oss är rätt litet vilket ger en familjär känsla. Jag känner alla eleverna på programmet och har en personlig kontakt som gör att jag kan möta eleven där den är och har koll på deras behov och styrkor. Det blir prat om brustna hjärtan och helgplaner utanför lektioner och kurser”

Åvas Ekonomiprogram samarbetar med Rotaryklubben Täby Jarla Banke som ger eleverna chansen till personlig kontakt med personer inom svenskt näringsliv och de får även ha dessa som handledare i sina UF företag. Eleverna tycker själva att UF är det jobbigaste men också det roligaste med skolan. Petra Randén berättar att de får öva sig på sin “tasigförsamhet” som enkelt innebär konsten att kunna ta för sig. “Vi vill utmana och uppmuntra våra elever till att våga ta kontakt och att söka information som är en stor del av entreprenörskap”.

Unn Lundvik, undervisar i engelska och svenska

30 år som lärare betyder lång erfarenhet och gedigna ämneskunskaper vilket Unn Lundvik med stor upptäckarglädje och intresse delar med sig av till sina elever på Åva Gymnasium, mestadels på IB (International baccalaureate). Det är passande eftersom Unn har ett intresse för omvärlden och tycker att det internationella är roligt och spännande. Hon uppskattar att få samarbeta och jämföra med lärare från andra delar av världen. 

Fler anledningar till att Unn tycker om IB är för att man “får mycket tid till ämnena och hinner komma ner på djupet eftersom det ges möjlighet till mer koncentrerade studier”, berättar Unn. “Det litterära får ta stort fokus där vi djupanalyserar och jämför svenska verk med internationella verk. IB reviderar kurser vart sjunde år och nu är globalisering ett fokus som även analyseras i litteraturen. Man kan få fatt på globaliseringen i litteraturen”, säger Unn. 

“Vi har precis läst ‘Du sköna nya värld’ och tittat på vad vi ser för globala frågor i den. Eleverna kopplade romanen till filmen ‘Matrix’ så den har vi sett och vi ska söka efter ytterligare material för att koppla vidare till andra typer av medier som tar upp liknande frågor. Romanen visar exempel på hur människor blir styrda och uppfostrade att tänka och agera på ett visst sätt. I filmen bor människor i en värld man tror sig vara verklig och man anpassar sig efter det. En fråga vi ställt oss är huruvida man hellre väljer att vara nöjd i en värld som är overklig eller om man hellre lever ett besvärligt liv i en värld som är verklig”, berättar Unn.  

IB är ett akademiskt utmanande program som passar dig som är nyfiken, social, kreativ och som är intresserad av att lära dig på djupet. IB utvecklar hela människan och ett exempel på det är kursen CAS, som står för Creativity, Action och Service, där du som elev inte bara ska plugga utan du ska också bli en god medmänniska som deltar i samhället. Det är inte endast fokus på det akademiska utan även personlig utveckling är viktigt.

Jon Korsgren om vikten av samhällskunskap på Ekonomiprogrammet

Jon Korsgren undervisar ämnet samhällskunskap på Åva gymnasium sedan 2017. Han är mentor för EK17 och har flera kurser på just Ekonomiprogrammet.

Internationell ekonomi är en kurs som tar upp aktuella ämnen som Brexit och Trumps handelskrig. Eleverna får lära sig om global ekonomi, handel och handelskrig. Jon Korsgren berättar att ekonomi är en stor del av samhällskunskapen och att om man går Ekonomiprogrammet blir fokus på just ekonomi ännu större. EK19 till exempel visar intresse för samhällsfrågor och det finns ett driv i gruppen som enligt Jon är anledningen till att han är lärare - att få hitta och ta vara på elevernas driv.

Kursen Internationella relationer fokuserar även den på aktuella frågor om Brexit, Trump, EU och Nordkorea, för att nämna några. Man använder sig av olika teorier för att förstå pågående och historiska konflikter.

De flesta eleverna på Ekonomiprogrammet vill antingen starta eget företag eller arbeta som ekonom vilket kan innebära att man behöver studera vidare efter gymnasiet. Det som eleverna konkret får med sig som förbereder dem för både vidare studier och arbete är kunskaper om privatekonomi, det svenska rättsväsendet, arbetsrätt och arbetsmiljö, konsumenträtt, juridik och sociologi. De lär sig förstå normer och kulturer, samhällsekonomi och vad det innebär med hög- och lågkonjunktur. Allt detta är kopplat till Ekonomiprogrammet och därför är det viktigt att läsa samhällskunskap på Ekonomiprogrammet. “Vill du driva eget företag och inte har med dig samhällskunskapen kommer det nog inte att gå så bra”, säger Jon.

Studieteknik är något som är centralt för Jon och som han arbetar med kontinuerligt; Hur man läser en bok för att få med sig så mycket som möjligt, hur man gör för att lyckas med grupparbete och hur man gör för att kunna ta in stora mängder text.

Göran Thornberg om Ledarskap och organisation

Göran Thornberg undervisar i engelska och psykologi på Åva gymnasium sedan aug 2019. Göran har varit lärare i sex år men är alltså ny på Åva. “Det jag gillar med Åva är att jag får undervisa i båda mina ämnen lika mycket och då blir det varierat. Alla kollegor är hjälpsamma och professionella och allmänt sköna människor” säger Göran och fortsätter med att säga att “det händer saker på skolan. Skolandan som många skolor vill åstadkomma finns på Åva och det skapar en fin gemenskap”. 

Kursen Ledarskap och organisation läses av elever på Samhällsprogrammet och Ekonomiprogrammet och behandlar olika psykologiska teorier. Hur man som person trivs på jobbet och hur man som ledare ska tänka kring olika typer av ledarskapsstilar. Eleverna får lära sig vad det är som gör att man trivs på jobbet. Göran berättar att de “jobbar mycket med fallstudier där eleverna får sätta sig in i olika situationer och analysera vad som händer utifrån olika teorier”. Organisationsdelen handlar mer om olika strukturer och vilka ledarskap som passar inom olika organisationer. “Vi har hittills arbetat med motivationsteorier och eleverna har fått göra personlighetstest för att se vilka typer av jobb som skulle passa dem. Några blev förvånade över sitt resultat och det de insåg var att man kan vara olika beroende på var du är. Du visar olika delar av dig själv i olika sammanhang”, säger Göran. 

“Jag älskar den här kursen, det är en rolig kurs och jag har fått stort stöd av min rektor att utforma den som jag tror passar bäst. Eleverna kommer att få fördjupa sig i olika ledarsksapstilar vilket jag ser fram emot. Utöver det får de från kursen med sig hur olika typer av ledare kan fungera och hur de själva är, och kan bli, som ledare”, berättar Göran Thornberg.

 

Charles Reps, undervisar i fysik och matematik

Snabbspår i matematik på Åva gymnasium 

Åva gymnasium erbjuder ett snabbspår i matematik vilket innebär att åk 9-elever får chansen att läsa in Matematik 1c redan under sista året på grundskolan. Detta ger möjligheten att läsa fler mattekurser under gymnasiet och på så sätt nå längre i sin utbildning. Snabbspåret lämpar sig bäst för de som tänkt söka Naturvetenskaps- eller teknikprogrammet på Åva eftersom då kan eleverna börja med Ma2c direkt. Det finns ett färdigt paket på Åva för de som läst snabbspåret och sedan går natur eller teknik på skolan. Man kan också söka kursen om man vill vara bättre förberedd inför sina gymnasiestudier och i viss mån också för att förbättra sig under åk 9. Ma1c och åk 9 matte påminner om varandra och går in i varandra så resultaten under nian kan komma att bli bättre också. 

Årets grupp består av ca 50 elever, jämnt fördelat mellan tjejer och killar, som träffas varje onsdag på Åva och läser tillsammans med två lärare. Charles Reps säger att det är bra energi i gruppen och att alla är där av egenintresse. “Alla vill verkligen vara här och det blir en speciell stämning eftersom alla har samma motiverade fokus”, berättar Charles Reps. Han säger också att den som söker bör ha ett stort intresse för matematik. Det är mycket jobb och kräver eget ansvar. Eleverna som läser kursen säger att de valde att söka för att de gillar matte och fick tips från både lärare och vänner att söka. De vill också vara förberedda inför framtiden. 

Alla niondeklassare är välkomna att söka till snabbspåret. Det är en informationsträff varje augusti och ansökan i samband med det. Kursen går hela läsåret och avslutas med ett nationellt prov. Eleverna får då ett betygsdokument från Åva med sitt första gymnasiebetyg redan i juni innan gymnasiet dragit igång.

Åsa Sundin, förstelärare, undervisar i engelska och svenska

Jag jobbar mycket med elevernas motivation. Det vill säga, hur vi som lärare kan få eleverna att känna lust till att lära. Det gör jag främst genom att variera min undervisning för att nå ut till så många som möjligt, men också genom att ge eleverna tydlig feedback.

Det jag uppskattar med att vara lärare är att det är ett kreativt och socialt arbete där jag får förmånen att följa unga människor under deras resa in i vuxenlivet.

Under förra läsåret började jag och två av mina kollegor att jobba med ett motivationsprojekt på Åva där vi har fokuserat på hjärnan, mindset och grit. Vi har haft ett antal föreläsningar för elever, lärare och föräldrar där vi presenterar den senaste forskningen på området.

Jag arbetar på ekonomiprogrammet och är det någonting som är viktigt för eleverna där så är det just ett positivt tankesätt och ett inre driv.

Susanna Walter-Westberg, biträdande rektor för naturvetenskap, vård- och omsorg samt elevhälsan

Vård- och omsorgsprogrammet
Att efter tre år som elev vara anställningsbar och eftertraktad inom sjuk och hälsovården i Sverige gör att våra elever på vård och omsorg, VO, är motiverade för sina studier. Detta märker jag tydligt som biträdande rektor på VO på Åva i mina möten med eleverna. Killar och tjejer med olika bakgrund och etnicitet är våra elever och det berikar hela skolan förstås.

Naturvetenskapsprogrammet
Att möta elever med intresse för natur, miljö och samhälle  med en stark framtidstro är en fantastisk förmån i mitt jobb som biträdande rektor på naturprogrammet på Åva. Bland våra naturkunskapselever ser vi många som vet vad de vill bli i framtiden men även de som bara vill ha en bred och djup utbildning för att kunna välja vidare senare i livet. Här träffas tjejer och killar med olika bakgrund och från olika uppväxtförhållanden men med ett gemensamt mål - gymnasieelev på Åva under tre år.

Thomas Rödin, förstelärare, undervisar i matematik

Som lärare i matematik vet jag att det är en stor utmaning för många elever och en stor del av mitt jobb som lärare är att få eleverna att tro  på sig själva och sin förmåga. Jag anser att lärarens relation med eleverna är A och O för att de ska kunna lära sig något. Det är viktigt att de känner att det är viktigt för mig som lärare att det går bra för dem.

Under åren har jag märkt att många elever (i framförallt det samhällsvetenskapliga programmet) inte riktigt får fram sina kunskaper när det kommer till prov samt att de kunskaper de visar på prov inte är beständiga. Därför undersöker jag under läsåret 2018/2019 om det är möjligt att bedriva en “provfri” matematikundervisning för att kunskaperna ska bli mer beständiga. Jag vill få dem att fokusera mer på kunskaper istället för att fokusera på provresultatet.

Magnus Folkesson, biträdande rektor för Teknik samt El- och energi

Teknikkunskaper är eftertraktade, särskilt inom IT. Smart teknik kommer att kunna lösa många av de utmaningar samhället står inför. Eftersom Teknikprogrammet öppnar dörren till många spännande framtidsyrken satsar vi på att få fler tjejer att söka till programmet. Det är roligt att se att det arbetet har börjat ge resultat. Vår strategi är att våra tekniktjejer ska få kvinnliga förebilder och därför ser vi till att de dels får träffa tjejer som pluggar på de tekniska högskolorna, dels får möta kvinnliga civilingenjörer på olika företag.

Tack vare samarbete med näringsliv och högskola samt hög kompetens hos lärarna är Åva en skola där teknikundervisningen ligger i framkant. Vi har elever som redan under gymnasietiden är attraktiva för näringslivet. Elever med ambitioner när det gäller programmering blir flerspråkiga och får träna allt från nätverksteknik via mjukvaruutveckling till konstruktion och programmering av fysiska enheter (IoT). Ett annat område är CAD med 3D-modellering och simuleringskapacitet att optimera luftmotståndet på ett fordon eller ett flygplan, beräkna energiförluster eller optimera hållfasthet. I vår verkstad får designeleverna bygga riktiga modeller av det de modellerat i datorn, en kreativ process som många gillar. 

Vår ambition är att teknikhallen ska vara levande. På TE-programmet ska elever få utlopp för teknikintresse och utveckla sin innovativa förmåga. Vi har ett stort utbud av maskiner och utrustning för att jobba med teknikprojekt. Att se elever på och utanför lektionstid jobbar med sina skolprojekt som om det var en hobby gör mig som ansvarig för programmet extra glad. 

Det eleverna på el- och energiprogrammet brukar uppskatta mest är att de får möjlighet att jobba med händerna och se resultat av det de gör. De får projektera, planera och installera el precis som man gör när man arbetar som elektriker.  Eftersom energifrågorna blir allt viktigare får de också jobba med miljösmarta lösningar. 

Åva har en lång tradition när det gäller el- och energi, vilket gör att våra lärare har ett stort kontaktnät på företag där eleverna kan göra sin APL,  (arbetsplatsförlagt lärande). Möjligheterna att få ett roligt och självständigt jobb efter examen är goda. En stor del av våra el-elever läser de kurser som ger högskolebehörighet och på så sätt kan de plugga vidare på högskolan.

 

Malin Strandberg, lärare i bild och media

“Bildämnet är viktigt för att vi formas av bilder, vår uppfattning av världen får vi mycket genom bilder och att vi lär oss förstå bildgenrer. Det är viktigt att kunna läsa bilder i vårt samhälle. Det som blir intressant i mina ämnen är att eleverna får vara både producent och medveten konsument av bilder. Det är inte bara skoj och lek utan det är ju mer” säger Malin om bildämnet. “Det är ett jättebra tillfälle att få utveckla sin kommunikation, jobba i process, tänka utanför boxen och hur det går att lösa ett gestaltningsproblem. Det här är färdigheter som efterfrågas på arbetsmarknaden idag och kommer så att göra även i framtiden” 

På Åva gymnasium kan du läsa individuellt val inom foto och även bild. I olika program ingår bildämnen och även gränssnittsdesign som för Malin är en ny kurs där eleverna får lära sig om användarvänlig gränssnittsdesign. De får lära sig hur man kan designa en hemsida till exempel och just nu fokuserar gruppen på bildredigering i Photoshop. “Det är jätteroligt att vara lärare på åva just eftersom det är så många olika grupper som har olika ingångar i bildämnet”. 

Teknikeleverna på skolan uttrycker att programmet är mer kreativt än de väntat sig och att de får gå kurser i bild och form där man kan jobba med skissteknik, designprocess, färglära och att måla klassiskt med mer traditionella material. 

Något som Malin uppskattar är när eleverna “får göra egna projekt där de ska identifiera ett område och en intention med vad de vill kommunicera. De behöver kunna skissa och problematisera och den utvecklingen är rolig att se, att de klarar den uppgiften. Och att de förstår att uttryck kan vara så olika saker och att de kan få ett mer nyanserat synsätt på vad kvalitet i ett uttryck kan vara. De skapar sig sammanhang under kursen och kan visa det i sitt projekt”.

Johanna Isaksson, undervisar i kemi och tekniska ämnen

Min karriär som lärare startade med kompletterande pedagogisk utbildning där jag parallellt med studierna arbetade som lärarvikarie inom teknikämnet. Idag har jag lärarlegitimation i ämnena teknik och kemi. Innan jag omskolade mig till lärare så arbetade jag som forskningsingenjör och projektledare i näringslivet. Vägen till yrket som forskningsingenjör gick via forskarstudier där jag avlade en teknologie doktorsexamen i kemiteknik.  

Att bygga relationer ser jag som en naturlig komponent för ett fruktbart samarbete mellan mig och mina elever men också sinsemellan eleverna. Då vi känner varandra har vi lättare att kommunicera och förstå varandra. En trygg klassrumsmiljö är en grundförutsättning för att elevernas lärprocess skall utvecklas. Jag vill skapa en undervisningssituation där eleverna har stort talutrymme och lär sig utav varandra. De arbetsformer som jag använder är individuellt arbete, grupparbete och helklassundervisning och de olika formerna lämpar sig bra vid olika tillfällen. Jag vill vara en motivator för mina elever vilket innebär att jag inspirerar dem och gör dem målmedvetna.

Läraryrket är för mig mycket inspirerande där jag kan följa unga människors utveckling i sitt lärande. Jag har också ett brinnande intresse av att sprida kunskap om ingenjörsyrket för tjejer och visa vilket stimulerande och utvecklande arbete det kan vara.

 

Petter Norrthon, förstelärare, undervisar i matematik och fysik

Jag har varit på Åva sedan 2008 och förstelärare sedan 2013 och arbetar främst med våra teknik- och IB-elever. Under åren på Åva har jag utvecklat en undervisningsstil som bygger på samtal i klassrummet. Många av ideerna kommer från modern forskning och erfarenheter kopplat till formativ bedömning, det vill säga att elevernas respons på uppgifter, och deras förmåga att lösa dem, formar den fortsatta undervisningen. Eleverna styr på så sätt både innehåll och hastighet i undervisningen som då anpassas till en, för gruppen, utmanande nivå.

Några typiska aktiviteter i mitt klassrum är varierad placering, slumpgenerering av elever som bidrar med tankar och bidrar med förslag på lösningar på problem, elevlösningar på tavlan som sedan diskuteras i helklass, kamraträttning av prov med mera. Oberoende av om eleven har lätt för ämnet eller inte är eleven lika aktiv i det gemensamma samtalet. Arbetssättet syftar till att få alla elever att känna sig inkluderade och delaktiga i undervisningen, och trots att alla arbetar med samma uppgifter får alla elever utmaningar på sin nivå.

Per Marklund, undervisar på el- och energiprogrammet

Mitt namn är Per Marklund och jag jobbar som lärare på el- och energiprogrammet. Jag undervisar årskurs 2 och 3 i kurserna elkraftteknik, elinstallationer, belysningsteknik, elmotorstyrning, fastighetsautomation och gymnasiearbete. Jag har även hand om arbetsplatsförlagt lärande, APL, för bägge årskurserna.

Som yrkeslärare på elprogrammet är motivation en viktig faktor för att eleverna ska lyckas bra med sin yrkesutbildning. Jag försöker få eleverna att hitta sin inre motivation, få eleverna intresserade av det gör och förstå varför. Studiero är också något jag jobbar med så att de kan tillgodogöra sig undervisningen. Jag jobbar med olika lärmijöer för att variera lärandet, både teoretiska genomgångar, digitala läromedel och praktiskt arbete.

Det roligaste med att vara lärare är att se utveckling som sker med eleverna under de två år jag har hand om dem, både den yrkesmässiga utvecklingen och individutvecklingen.

Vi har goda kontakter med en mängd företag som tillhandahåller APL-platser,  vi åker ut och har möten med företagen där vi diskuterar APL och de flesta elever får anställning efter examen.

Nikodemus Karlsson, förstelärare, undervisar i matematik och fysik

Jag är lärare i matematik och fysik och har arbetat med detta i såväl på grundskolan som  gymnasiet sedan år 1996. Här på Åva har jag arbetat i tio år. Det bästa med läraryrket är när jag märker att elever utvecklas och förstår sådant de kanske inte trodde var möjligt att de skulle kunna förstå. Jag utgår från att lärandet är en process som eleven själv äger och arbetar för att lägga upp undervisningen för att den processen ska bli så givande som möjligt.

Jag försöker få in IT som en naturlig del i undervisningen. Det kan till exempel vara att elever gör tabeller och grafer från egna tagna mätvärden, som de sedan kan dra slutsatser från. Nu har även programmering i matematiken kommit som ett uppdrag från Skolverket. En av de saker jag arbetar med är att ta fram sådana övningar på olika nivåer som kopplas till kurserna. Målet är att var och en av eleverna ska känna att de utvecklas inom detta.

Mikael Sundin, förstelärare, undervisar i svenska, engelska och grafisk kommunikation

I mitt förstelärarskap jobbar jag främst med motivation och där försöker jag locka fram det som får elever att "gå igång" och växa. Min övergripande tanke är att få dem att vilja lära sig för själva kunskapens skull och att de samtidigt har kul när de gör det. Ett sätt att göra det är att använda ett varierande och berättande undervisningssätt för att nå ut.

På samhällsprogrammet jobbar vi med fokus på mänskliga rättigheter för att vi ska förstå att vi är en del av något större. Där är ju berättelser från olika delar av världen centrala men också vikten av att förstå hur de hänger ihop med faktakunskaper.

Att vara lärare på gymnasiet och Åva är ett privilegium. Vi har så många intressanta människor på skolan och att få se dem utvecklas och förstå sin omvärld gör att jag känner att jag håller på med något viktigt.

Marcus Andersson, förstelärare, undervisar i historia och global politics

Jag undervisar i historia och global politics på International Baccalaureate-programmet. En röd tråd i mina kurser är internationella frågor som rör demokrati, mänskliga rättigheter, utvecklingsfrågor och fred och säkerhet. Min undervisning präglas av inquiry-based learning där eleverna ges möjlighet att utforska olika frågeställningar och metoder. Genom undervisningen vill jag skapa en lust för det livslånga lärandet.

Roligast med att vara lärare är möjligheten att dagligen få diskutera samhällsvetenskapliga och historiska frågeställningar med nyfikna elever. Och att få möjlighet att vidga elevernas världsbild genom att visa på olika perspektiv på historiska händelser och vår samtid.

Min förhoppning är att studenterna som lämnar Åva gör det som öppna och trygga världsmedborgare som med kunskap och nyfikenhet står upp mot antidemokratiska krafter genom att aktivt arbeta för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, alltid. Vårt samarbete med Amnesty International och Svenska FN-förbundet ser jag som en förutsättning för att stärka eleverna i att bli demokratiska samhällsmedborgare.

Som en del i mitt förstelärarskap samordnar jag skolans värdegrundsgrupp. Vårt uppdrag är att säkra en trygg arbetsmiljö och därmed skapa bättre förutsättningar för lärande.

Lena Lacopie, förstelärare, undervisar i biologi och naturkunskap

För mig är det viktigt att alla eleverna känner att de har möjlighet att utvecklas och att jag tror på dem. Nyfikenhet och lust är två nyckelord för att lära sig nya saker. Som lärare bör jag se till att skapa en klassrumsmiljö med god arbetsro, där elevernas nyfikenhet och lust väcks. För att möjliggöra detta är varierande arbetsmetoder och att utmana eleverna där de befinner sig, viktigt. Att repetera och öva gynnar alla elever, oavsett var de befinner sig. Desto fler arbetsmetoder och sinnen, som eleverna får använda, desto mer kan eleverna tillgodogöra sig och befästa den kunskapen. Att se stjärnögon tändas är magiskt.

Mitt projekt handlar om att ta hand om alla nyanställda lärare, både nyutexaminerade och erfarna. De ska komma in i vårt inkluderande arbetssätt så fort som möjligt och vi ska alla utgå från samma grund, så  skolan känns trygg för både elever och lärare. Forskning visar att bästa sättet för lärare att utvecklas på, är med andra lärare.

Några ledord i vårt programlag tycker jag är tydlighet, trygghet, samhörighet och glädje.

Kenneth Dahlgren, förstelärare, undervisar på restaurang- och livsmedel

”Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål,
måste jag först finna henne där hon är och börja just där. Den som inte kan det lurar sig själv när hon tror att hon kan hjälpa andra. För att hjälpa någon måste jag visserligen förstå mer än vad han gör, men först och främst förstå det han förstår. Om jag inte kan det, så hjälper det inte att jag kan och vet mera.” (Sören Kirkegaard)

På restaurang och livsmedelsprogrammet jobbar vi hårt på att bli bäst på det vi gör, hitta lösningar på så många pedagogiska utmaningar som möjligt. Det är vår drivkraft och vi ger inte upp förrän vi når våra mål. Självklart kan ingen göra det själv utan kollegor.

Sista året har jag arbetat med närvaron och försöka förstå varför en del elever inte kommer till skolan. Jag tillsammans med  en kollega har intervjuat och gjort en studie på cirka 300 elever i årskurs 1. Vi vill att hitta det optimala undervisningsklimatet på skolan, så att alla elever inkluderas i undervisningen och i längden ger högre måluppfyllelse.

Tydlighet, trygghet, förståelse och positivt klimat är fyra nyckelord vi arbetar utifrån.

Maria Hallbäck, biträdande rektor för ekonomi, restaurang- och livsmedel samt introduktion

Ekonomiprogrammet

För mig är det viktigt att blanda teori och praktik. Det är därför spännande att få leda ett högskoleförberedande program där eleverna också får lära sig mycket om hur det är att arbeta inom ekonomiområdet. Tillsammans försöker alla som arbetar inom ekonomiprogrammet ge eleverna bra förutsättningar både inför arbete och studier. Extra roligt är det att följa elevernas arbete med att driva företag under årskurs 3. Inom den kursen blir kopplingen till verkligheten extra tydlig.

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

På Åva har man fantastiskt fina lokaler till utbildningen på restaurang - och livsmedelsprogrammet. När jag kommer till deras del av skolan är det som att komma till en riktig restaurang. Det är väldigt inspirerande att få se hur lärarna ihop med eleverna driver en riktig restaurangverksamhet. Jag är glad över att programmet har yrkeslärare med stor erfarenhet från branschen vilket märks tydligt i deras arbete. Tillsammans med övriga lärare ger de eleverna en bra utbildning som via praktikplatser ofta kan ge jobb. Jag är också stolt över att se att Åva-elever får delta i olika evenemang utanför skolans väggar. Detta är för mig ett bevis på att vår utbildning är bra.

Introduktionsprogrammen

Som ansvarig på introduktionsprogrammen möter jag många olika elever som av någon anledning inte är behöriga till ett nationellt program. Inom dessa program arbetar en flexibel personalgrupp som alla försöker möta varje elevs behov. Vid våra möten så finns det alltid goda idéer om vad vi kan göra för våra elever. Jag möter inom detta område många olika behov som vi vill tillgodose så långt som möjligt. Att träffa och samtala med elever är något som är en höjdpunkt när man jobbar som skolledare.  Den största andelen elever inom introduktionsprogrammen går på språkintroduktion. Det gör mig trygg och stolt att veta att på språkintroduktionen på Åva arbetar utbildade lärare med stor erfarenhet av att undervisa nyanlända elever.

Jörgen Alnemo, undervisar i musikämnen

Jag har jobbat som musiklärare på Åva sedan 2003 och trivs jättebra! Jag undervisar mest på det naturvetenskapliga programmet, inriktning musik som jag startade 2005. Där undervisar jag i ensemble 1, ensemble 2 och gehörs- och musiklära 1.

Jag har höga förväntningar på eleverna, ger mycket eget ansvar och jobbar mycket med att skapa en trygg grupp. Ensemble är ganska utlämnande, det hörs direkt om man spelar fel, vilket man behöver våga göra för att utvecklas. Jag jobbar också mycket med att eleven ska kunna ta och ge konstruktiv kritik på bästa sätt, även det för att utvecklas så bra som möjligt.

Just att se hur elever växer som musiker och som individ är det roligaste med att vara lärare. Ett tydligt exempel på det är när musiktvåorna håller i showen på treornas avslutningsskiva på Debaser. De är ansvariga för allt från start till mål och att få vara med på den resan och se hur euforin lyser om eleverna backstage efter konserten är otroligt häftigt!

Gösta Körlof, undervisar i matematik, fysik, programmering och teknik

Att lära sig skall var lustfyllt, hårt arbete och glädje. Jag fokuserar på att stimulera eleverna att lära in ny kunskap. Dessutom stöttar jag dem i sin utveckling av deras personliga studieteknik. Att se och hjälpa eleverna att gå från högstadienivå till att mogna som personer och vara förberedda på vidare studier på högskolenivå eller att få ett arbete är härligt.

Kurserna inom teknikprogrammet går från logikorienterade kurser som matematik, fysik, kemi, programmering och samt kurser i svenska, engelska samt samhällsvetenskapliga ämnen till tekniskt praktiska ämnen. I teknikprogrammet inkluderas ett antal projektorienterade kurser som förberedelse för högskola och arbetsliv.

Min bakgrund är utbildningar som reservofficer 3 år, civilingenjör teknisk fysik 4,5 år, civilekonom 3 år med inriktning ledarskap och lärarutbildning 1,5 år samt arbete 30 år i teknisk industri i ett antal chefsbefattningar. Jag har med bas i Sverige arbetet med affärer på plats i 23 länder och 18 delstater i USA. Jag har varit lärare i snart fem år på Åva gymnasium.

Gabriella Lidner Widmaier, förstelärare, undervisar i engelska och tyska

Jag undervisar i engelska och tyska på Åva gymnasium och har gjort det sedan 2016. När jag tänker på undervisning i mina ämnen så hoppas jag att eleverna känner att de vågar göra fel och att de är där för att lära sig nya saker. Jag vill utmana eleverna att utvecklas, oavsett vilken nivå de befinner sig på. Det är viktigt för mig att ha en relation till varje elev och att de ska känna sig trygga i mitt klassrum.

Det jag gillar med mitt jobb är att det är omväxlande och att det är högt tempo. På Åva har vi flera samarbetsprojekt inom till exempel engelska 7, där vi lärare samarbetar kring ett specifikt tema vilket möjliggör teamwork lärare emellan och sambedömning, vilket i sin tur skapar rättvis bedömning. Det jag gillar speciellt med Åva är att alla vill samarbeta och dela med sig, och att det är prestigelöst lärare emellan. Jag tillhör vård- och omsorgsprogrammet och undervisar i engelska 5 på programmet. Jag utgår från programmålen när jag konstruerar vissa uppgifter så att eleverna ska känna nyttan av undervisningen i deras blivande yrkesutövning. Under 2019 kommer jag även jobba med ett digitaliseringsprojekt i engelskan som går ut på att helt gå ifrån en fysisk bok och istället prova att gå över till ett digitalt läromedel.

Mikael Näslund, undervisar i ekonomi och entreprenörskap

Jag är lärare i ekonomiska ämnen och undervisar i kurser på ekonomiprogrammet samt i entreprenörskap. Jag har arbetat drygt 20 år i finanssektorn. Jag kan ta med mig ämneskunskaper som jag har stor användning av till klassrummet.

Ekonomi är praktiskt för att vara ett teoretiskt ämne. Praktiskt för att många arbetar med det som ekonomiämnet innehåller; lönsamhetskalkyler, budgetarbete, redovisning/bokföring, marknadsföring, ledarskap och organisation. Teoretiskt för att eleverna kan fortsätta läsa företagsekonomi på högskola. Jag tror att eleverna lär sig bäst när de får kopplingar till verkligheten och det kan jag utnyttja i mina kurser.

Jag stortrivs i klassrummet. Det är så stimulerande att se elever ta till sig ett ämne som för de flesta är nytt, och kunna koppla det till sin eller andras verklighet. Lärarjobbet är ansvarsfullt och fritt, och det passar mig. Det ger också utrymme för olika utvecklingsprojekt. Sedan 2017/18 har vi en schackklubb på Åva, som jag leder. Skolan har varit på medaljplats i regionfinalen av skolmästerskapet sedan dess.

 

Gabriella Hedvall, förstelärare, undervisar i biologi, naturkunskap och geografi

Jag undervisar i biologi, naturkunskap och geografi. Under de 20 år (varav 10 år på Åva) som lärare har jag lärt mig otroligt mycket om unga människor. Jag tycker det är viktigt att se alla och att lära känna eleverna, för att på så sätt skapa förtroende och ett tryggt klassrum. Jag ställer stora krav men stöttar och kommunicerar hela vägen mot deras mål. Att undervisa är utmanande, roligt och varierande. Att se hur elever utvecklas och lär sig, samt blir tryggare individer är det bästa med att vara lärare.

Kärnan i mitt utvecklingsprojekt är att stärka elevernas inre motivation och förmågan att anstränga sig och kämpa mot sina mål. Materialet som jag och mina kollegor har tagit fram ska ge eleverna kunskap om hjärnans formbarhet, förändringsfilosofin flexibel mindset och grit. Forskning visar att kunskap om hjärnans funktioner, ett mer dynamiskt mindset och kunskap om sin egen grit, främjar inlärning och framgång, samt på sikt också social- och psykisk hälsa.

På ekonomiprogrammet arbetar vi med flera ämnesövergripande projekt i bland annat årskurs 1. Ett arbete ger då bedömningsunderlag i flera kurser vilket inte bara effektiviserar elevernas studier, de får även insikt i hur allt hänger ihop.

Ulrika Perbo, biträdande rektor för International Baccalaureate, samhällsvetenskap samt barn- och fritid

International Baccalaureate

In the International Baccalarueate, IB, students from different countries around the world bring their culture, traditions and experiences to the learning environment. This creates social and internationally-minded students who show intercultural understanding and respect for each other and our shared world. The rich and diverse atmosphere I meet at IB is amazing.

The programme´s holistic curriculum encourage students to become active, compassionate and lifelong learners. The academically rigorous IB also helps students to develop research and thinking skills proven to help them in higher education.

Barn- och fritidsprogrammet

På barn- och fritidsprogrammet erbjuds eleverna en pedagogiska inriktning där de får utbildning och stimulans i att arbeta med människor inom lärande och fritid. De möts av kreativa och entusiastiska pedagoger som utvecklar deras skapande- och kommunikativa förmåga och de förbereds väl genom årligt arbetsplatsförlagt lärande, APL, och externa roliga samarbeten som “Alla på snö” och “Koll på boll”. Att som pedagog få leda pedagoger som utbildar elever i pedagogik är mycket intressant och stimulerande.

Samhällsvetenskapsprogrammet

Då Åva är en FN-certifierad skola som också har ett samarbete med Amnesty, möter eleverna på samhällsprogrammet en lärmiljö som möjliggör ett fördjupat engagemang för de mänskliga rättigheterna och de globala målen. Eleverna undervisas av kompetenta pedagoger som utmanar eleverna i sitt lärande och som uppmuntrar dem till engagemang i skolans föreningar. Att få följa eleverna på deras utvecklingsresa under tre år, innan de tar studenten är fantastiskt roligt.

Emma Wallin, förstelärare, undervisar i svenska och engelska

Det har alltid varit min dröm och mitt mål att bli lärare så när jag äntligen studerat färdigt 2011 började jag på Åva med stor glädje. Jag har sedan dess undervisat många grupper, men flest inom restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL), i svenska och engelska. RL är ett roligt program att vara på för jag får se eleverna växa i mina ämnen men även i branschämnena.

Det bästa med att vara lärare är att jag får vara kreativ i mitt skapande av kursinnehåll och i mitt sätt att nå fram till olika elever. Trygghet är en viktig del för mig och jag vill att alla elever ska kunna känna att skolan är en trygg plats där de ska få lära sig nya saker. Förutom att undervisa är jag engagerad i Åvabucklan som är en tävling för våra treor här på skolan. Den tävlingen är till för att skapa gemenskap och glädje som även det bidrar till trygghet.

Christina Säflund Olsson, förstelärare, undervisar i svenska som andraspråk

Hej, jag heter Christina Säflund Olsson och arbetar främst som lärare i svenska som andraspråk men är även medie- och dramapedagog. I mitt klassrum på introduktionsprogrammet studerar världens härligaste elever, bokstavligt talat. För mina språkintroduktionselever kommer från världens alla hörn och har hög motivation att så snabbt som möjligt bli behöriga och väl förberedda att fortsätta på ett nationellt gymnasieprogram.

För att eleverna ska lyckas måste jag och de andra lärarna på programmet arbeta med ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Det betyder att eleverna är aktiva språkanvändare under lektionerna genom att samtala, läsa och skriva mycket. Vi måste planera undervisningen noga så att eleverna får maximal stöttning att förstå ord, texter och se språkliga mönster för att därefter själva kunna producera språk i olika sammanhang.

Forskning visar tydligt att ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt är bra för alla elever i alla ämnen. Därför är mitt försteläraruppdrag att sprida arbetssättet till kollegorna på Åva. Målet är att göra skolans kunskaper tillgängliga för alla elever oavsett modersmål och tidigare skolerfarenheter.

Arek Delbowski, undervisar i karaktärsämnen, samt film- och TV-kunskap

Jag heter Arek Delbowski och arbetar på barn- och fritidsprogrammet, där jag primärt undervisar i  karaktärsämneskurserna på programmet. Jag undervisar även i en kurs som heter film- och tv-kunskap. När jag tänker på undervisning så tänker jag inte bara på kunskapskrav och olika förmågor som eleverna ska utveckla. Jag lägger lika stor vikt på trivsel, studiero samt relationen lärare/elev. Om inte eleverna trivs i mitt klassrum, har ro att lära sig det jag undervisar dem i samt finner undervisningen och lärandeprocessen lustfylld så anser jag att det blir svårt att nå kunskapskraven. Därför arbetar jag relationsbaserat.

Jag tycker även att det är viktigt att koppla den teoretiska kunskapen (som ibland kan verka svårbegriplig) med det praktiska arbetet ute på förskolorna och fritidshemmen. Därför har jag ett nära samarbete med praktikplatserna och för en ständig dialog med eleverna när det kommer till praktiken. Exempel på det kan vara ett önskemål som eleven har när det kommer till vilken praktikplats man vill vara på.

Det bästa med att vara lärare på barn och fritidsprogrammet är att träffa eleverna. Det spelar ingen roll att högen med arbeten som ska rättas växer i takt med ångesten över att man inte hunnit ta tag i det. Eller att man är allmänt trött en grå novemberdag. När jag kliver in i klassrummet och träffar mina elever så höjs den gråa vardagens slöja upp och glädjens strålar träffar mig.

Anna Svensson, förstelärare, undervisar i biologi och naturkunskap

Jag undervisar i biologi och naturkunskap på både yrkes- och studieförberedande program. Jag tillhör det naturvetenskapliga programlaget och är även handledare för gymnasiearbeten på det programmet. Både inom biologi och naturkunskap har det naturvetenskapliga arbetssättet en stor och central roll vilket kan vara en utmaning för många elever. Så beroende på kurs och program försöker jag utforma undersökningens syfte för att intressera och utmana eleverna. Det kan vara allt från fältundersökningar av närmiljön till odlingsförsök i labbet. Att låta eleverna arbeta mycket och grundligt med detta ser jag också som en bra förberedelse inför gymnasiearbetet som de ska göra i slutet av sina studier på gymnasiet, men även för deras fortsatta studier. I år har jag också som projekt att utveckla strukturen kring gymnasiearbetet på naturprogrammet.

Jag ser lärandet som en process där jag ska försöka skapa de bästa förutsättningarna för eleverna att nå de mål de siktar på. Som lärare får jag använda min kreativitet och nyfikenhet och lär mig hela tiden nya saker tillsamman med eleverna. Just att försöka väcka elevernas intresse och se hur de utvecklas är för mig det bästa med att vara lärare.

Rose-Marie Krantz, förstelärare, undervisar i karaktärsämnen på vård och omsorg

Det  var mening att jag skulle arbeta på Åva en termin och som nu har blivit rätt många år. Under åren har gymnasiet haft /har bra utbildningar, god stämning och trevlig kollegor och elever. Det finns alltid möjligheter att utvecklas på Åva både för lärare och elever.

Jag undervisar i karaktärsämnen på barn- och fritidsprogrammet  och vård- och omsorgsprogrammet och tycker det är viktigt att se alla och att lära känna eleverna, för att på så sätt skapa förtroende och ett tryggt klassrum. Mitt mål är samma som elevernas, att utvecklas, trivas och vara välrustad för sitt blivande yrke som barnskötare eller undersköterska .

Huvudsyftet i mitt utvecklingsprojekt är att stärka kontakterna med våra APL-platser, arbetsplatsförlagt lärande, genom att vi har handledarutbildningar och fasta APL-platser där vi vet att eleverna får ett bra komplement till de teoretiska studierna. APL-platser kan vara på sjukhus, förskolor, gruppbostäder och äldreomsorg.

Björn Larsson, undervisar i design och arkitektur

Jag har jobbat på Åva i snart tio år och innan dess har jag erfarenhet från flera olika branscher och många andra kulturer. Att komma "tillbaka" till skolan var en ny, rolig och utvecklande upplevelse. Samtidigt krävande då det är en ständig progression/förståelse för att alla ska kunna nå de uppsatta målen.

För att nå dit måste det finnas höga förväntningar, stort engagemang och motivation hos ungdomarna, det som skulle kunna samanfattas med ordet drivkraft. Det är inte alltid den finns där från början, men brukar bli skönjbar efter en tid av "synligt lärande".

Anna Frisk, förstelärare, undervisar i samhällskunskap och religion

Jag undervisar i samhällskunskap och religionskunskap på Åva gymnasium och har jobbat på skolan i över 10 år. Mina hjärtefrågor är demokrati och mänskliga rättigheter, vilken jag vill ska genomsyra hela undervisningen. Alla elever ska känna att de kan vara med och påverka och alla elever ska känna sig trygga och sedda i klassrummet. Att fördjupa elevernas kunskaper och engagemanget kring globala frågor och mänskliga rättigheter känns särskilt viktigt i dagens värld. Genom att anpassa undervisningen efter elevernas erfarenhet och intressen och genom att arbeta med olika metoder såsom rollspel, debatter, föreläsningar och studiebesök tror jag att elevernas engagemang, nyfikenhet och lusten att lära ökar kring de globala frågor.

Åva gymnasium är från och med hösten 2018 en av 29 certifierade FN-skolor och att vara med och starta upp arbetet tillsammans med svenska FN-förbundet är en viktig del i mitt utvecklingsarbete som förstelärare. Att få vara med och utveckla Åvas internationella profil känns både utmanande och roligt.