Sök till Åva
Utvecklas tillsammans

Möt lärare och skolledare

Lär känna lärare och skolledning från Åvas olika program.

Johanna Isaksson - samarbete med högskola

Åva har ett mångårigt samarbete med KTH, något som ger våra elever på natur och teknik högskoleförberedelse på riktigt. Åk 2 ges möjlighet att besöka KTH och genomföra så kallade campusbesök där studenter berättar om olika utbildningar. Det finns chans för våra elever att ställa frågor. Det kan också handla om laborationer, träffar med teknologer, föredrag med KTH-forskare, zooma med en doktorand eller att få vara "Student för en dag". Att många av eleverna som går Naturvetenskap och Teknik på Åva går vidare till studier på KTH eller andra tekniska högskolor visar att det här är en värdefull satsning.

Martin Loman, lärare med lång branscherfarenhet

Martin kan bidra med ett perspektiv till eleverna där han har möjlighet att ge inblick i hur en programmerares vardag kan se ut. Elever på Åva har lärare som Martin med lång branscherfarenhet och utbildningen blir därmed verklighetsförankrad. Martin Loman är lärare i programmering och webbutveckling med en utbildning i datateknik från KTH i grunden. Han har under sin tjugoåriga karriär varit verksam inom tre olika företag för att sedan söka sig till en kompletterande pedagogisk utbildning (kpu) eftersom han ville ha en utmaning och hade en längtan efter att studera och lära sig något nytt. Han har varit IT-konsult och jobbat med programmering och kundansvar. “Branschen utvecklas hela tiden och den förändras fort. Det kommer nya verktyg och nya sätt att arbeta på”, berättar Martin.

Petra Randén, Ekonomiprogrammet växer på Åva

Ekonomiprogrammet på Åva har växt och blivit tvåparallellig eftersom efterfrågan har ökat. Det är en bred högskoleförberedande utbildning som ger bra verktyg oavsett om man ska studera vidare, bli egenföretagare eller anställd. Ekonomieleverna besöker till exempel storföretaget Sandvik, entreprenören Mackmyra och även högskolan i Gävle. Hållbarhet är i fokus på programmet och genom studiebesök, föreläsare och projektarbete får de se hur arbetet med hållbarhet bedrivs ute i verkligheten, från stora till små företag men också varför det är viktigt. Genom att eleverna åker på studiebesök och deltar i seminarium med inbjudna gäster som kan berätta och diskutera kring handelns historia och hur handeln påverkar samhället vill vi på Åva bidra till att våra elever blir bra världsmedborgare som förstår sammanhanget mellan samhälle och ekonomi.

Marcus Andersson, Amnesty

Alla har rätt till kunskap om sina egna och andras rättigheter. Därför ingår Åva Gymnasium i Amnesty Internationals samarbetsprojekt Skola för mänskliga rättigheter. Genom samarbetet kan vi främja en skolkultur där mänskliga rättigheter står i fokus och skolan får en tydlig internationell profil. Varje år deltar skolan i kampanjen Skriv för frihet där elever som läser Engelska 6 skriver brev till riktiga personer som besitter makt att förändra. Det är ett sätt för elever att öva sig på att stå upp och ta ställning för mänskliga rättigheter på ett fredligt och demokratiskt tillvägagångssätt.

Åva gymnasium har en aktiv Amnestygrupp av och för elever. Gruppen organiserar och driver kampanjer om och kring mänskliga rättigheter och får via Amnesty fortlöpande fortbildningar som stärker arbetet med mänskliga rättigheter och demokrati på skolan.

Erika Larsson, Internationaliseringsprojekt

Vi har mycket på gång på Åva när det kommer till internationalisering. Nordplus på Teknikprogrammet som är ett projekt mellan de nordiska och baltiska länderna där eleverna ska skapa en produkt tillsammans och genomföra vissa moment i de olika länderna som deltar. Vi är Erasmusackrediterade för både yrkes- och högskoleförberedande program där vi ingår i ett projekt som heter Tell me a story please tillsammans med Frankrike, Italien, Portugal, Rumänien och Spanien. Samarbetet går ut på att öka läsintresset och just nu läser eleverna Starless nights av Arkan Asaad som är en svensk författare och han kommer att delta i nästa möte som är digitalt, lett av Nepe Kuqi, på Åva. Vi är också engagerade i eTwinning, ett digitalt samarbete, och vi på Åva har olika projekt som pågår med flera lärare på skolan.

Kenneth Dahlgren - Utlandspraktik öppnar världen

Våra elever vill ut och se världen, möta andra människor och få chansen att nå sina drömmar. Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL) ska åka till La Nucia, Spanien, och genomföra yrkespraktik i ett internationaliseringsprojekt med Erasmus+ där planen är att elever och lärare ska praktisera under en månad i samarbete med IES Mediterránia Benidorm. Fredag 24 oktober åker Kenneth Dahlgren och Christer Christiansen, båda karaktärsämneslärare på RL-programmet, till Spanien och samarbetsskolan för att prata med lärare och samarbetspartner om boende, transporter och praktikplatser. De ska diskutera framtiden och möjligheten att utöka samarbetet till andra program utöver RL. Kenneth uttrycker att “det är en berg-och dalbana att förbereda och det är sjukt spännande! Vi ska få allt att klaffa och det är ett stort samarbete. Vi vill lyckas med att ro iland projektet. Vi vill ju ge våra elever det här, att få knyta kontakter och att öppna upp ögonen för en större marknad. Vi vill att de ska känna sig förberedda för det här internationella yrket och arbetsmarknaden”.

Hanna Myrberg undervisar i svenska och samhällskunskap

Hittills är Hanna mycket positiv till sin nya arbetsplats. “Kan det vara så här bra?”, frågar hon med ett leende. Hanna har varit på några andra skolor tidigare, både komvux och gymnasie, innan hon kom till Åva. Hon beskriver sig själv som en riktig humanist och kombinationen svenska och samhällskunskap är hon glad över. “Det är en bra kombination som innefattar nästan allt och går in i alla ämnen. Det är roligt att undervisa om vår samtid och livet runt omkring. På så vis är det tacksamt”, berättar hon. Hon har också påbörjat några universitetskurser i svenska som andraspråk men tar en sak i taget. 

Hanna beskriver sin lärstil som relationell. Hennes mål är att skapa ett bra klassrumsklimat och att anpassa efter elevers och elevgruppers olika behov. Det demokratiska klassrummet är i fokus och hon tycker att feedback är viktigt, både för elever och för henne själv. “Många ger bra feedback och det märks att det är väldigt engagerade elever här”. Det är första gången som Hanna är med från läsårsstart på gymnasiet vilket hon både tycker är roligt och utmanande. Hon har en tydlig bild av hur hon vill att arbetet ska se ut. “Det ska finnas en laganda. Om eleverna känner av engagemang kommer de bli engagerade själva”, säger hon.

Nicola Cardwell, International Baccalaureate, Mathematics teacher

Nic Cardwell is a Maths teacher at Åva teaching the IB Programme.

She loves to teach in the classroom which is one of the reasons she decided not to pursue a career in management. She especially enjoys connecting Mathematics with the world around us, but also teaching students who think Mathematics is challenging. “To see them succeed beyond their expectations and feel less worried and anxious about the subject is the greatest satisfaction there is. My aim is always to help them feel comfortable with both their classmates and with me”, she says. 

Nic works 60% at Åva and 40% for Kunskapsmatrisen (a digital resource for teachers and students). “As a Maths teacher I help translate Maths questions from Swedish to English as well as creating new ones. It suits me well since I will be able to use that in my teaching in year 1 here at Åva”. Nic has previously considered applying for jobs teaching Maths in Swedish, but given the choice she says it is always easier to be yourself when using your first language. That’s why IB is the perfect place for her.

Hans Strömhäll, International Baccalaureate, teaches Swedish and Philosophy

Hans is a new teacher at Åva and at the IB programme. However, he will also teach Swedish and Philosophy in other programmes. His dialect reveals he comes from Västergötland and he says it's usually a good conversational starter with the students. His accent leads the conversation immediately to the provinces of Sweden and which dialect is spoken where. New for Hans in his career is the course Language and literature which he teaches for students at IB. The pupils who read the course deepen their knowledge in literature in a way they might not have had the opportunity to do otherwise in Swedish courses. This fits Hans perfectly since his heart beats a little extra for literature. 

The feeling of his new workspace he describes as positive, both when it comes to colleagues and students. “I want to work with people. It's the meeting and energy you get as a teacher that makes it satisfying. I have never been bored at work. I might have been tired and overworked but never bored”, he says with a smile. 

Jon Korsgren om vikten av samhällskunskap på Ekonomiprogrammet

Jon Korsgren undervisar ämnet samhällskunskap på Åva gymnasium sedan 2017. Jon Korsgren berättar att ekonomi är en stor del av samhällskunskapen och att om man går Ekonomiprogrammet blir fokus på just ekonomi ännu större. Ekonomieleverna visar intresse för samhällsfrågor och det finns ett driv som enligt Jon är anledningen till att han är lärare - att få hitta och ta vara på elevernas driv.

De flesta eleverna på Ekonomiprogrammet vill antingen starta eget företag eller arbeta som ekonom vilket kan innebära att man behöver studera vidare efter gymnasiet. Det som eleverna konkret får med sig som förbereder dem för både vidare studier och arbete är kunskaper om privatekonomi, det svenska rättsväsendet, arbetsrätt och arbetsmiljö, konsumenträtt, juridik och sociologi. De lär sig förstå normer och kulturer, samhällsekonomi och vad det innebär med hög- och lågkonjunktur. Allt detta är kopplat till Ekonomiprogrammet och därför är det viktigt att läsa samhällskunskap på Ekonomiprogrammet. “Vill du driva eget företag och inte har med dig samhällskunskapen kommer det nog inte att gå så bra”, säger Jon.

“Ibland hör man ‘varför lär man sig inte sånt i skolan’ vilket inte stämmer eftersom det är precis det man lär sig i samhällskunskap. Allt från hur du betalar räkningar, får en bostad, vad facket gör, hur ekonomin fungerar, varför brottslighet, fattigdom, klimatproblem finns, vad EU gör och varför det kan ta 134 dagar att bilda en regering. Och mycket mer!”, berättar Jon.

Studieteknik är något som är centralt för Jon och som han arbetar med kontinuerligt; Hur man läser en bok för att få med sig så mycket som möjligt, hur man gör för att lyckas med grupparbete och hur man gör för att kunna ta in stora mängder text.

Göran Thornberg om Ledarskap och organisation

Göran Thornberg undervisar i engelska och psykologi på Åva gymnasium.  “Det jag gillar med Åva är att jag får undervisa i båda mina ämnen lika mycket och då blir det varierat. Alla kollegor är hjälpsamma och professionella och allmänt sköna människor” säger Göran och fortsätter med att säga att “det händer saker på skolan. Skolandan som många skolor vill åstadkomma finns på Åva och det skapar en fin gemenskap”. 

Kursen Ledarskap och organisation läses av elever på Samhällsprogrammet och Ekonomiprogrammet och behandlar olika psykologiska teorier. Hur man som person trivs på jobbet och hur man som ledare ska tänka kring olika typer av ledarskapsstilar. Eleverna får lära sig vad det är som gör att man trivs på jobbet. Göran berättar att de “jobbar mycket med fallstudier där eleverna får sätta sig in i olika situationer och analysera vad som händer utifrån olika teorier”. Organisationsdelen handlar mer om olika strukturer och vilka ledarskap som passar inom olika organisationer. “Vi har hittills arbetat med motivationsteorier och eleverna har fått göra personlighetstest för att se vilka typer av jobb som skulle passa dem. Några blev förvånade över sitt resultat och det de insåg var att man kan vara olika beroende på var du är. Du visar olika delar av dig själv i olika sammanhang”, säger Göran. 

“Jag älskar den här kursen, det är en rolig kurs och jag har fått stort stöd av min rektor att utforma den som jag tror passar bäst. Eleverna kommer att få fördjupa sig i olika ledarsksapstilar vilket jag ser fram emot. Utöver det får de från kursen med sig hur olika typer av ledare kan fungera och hur de själva är, och kan bli, som ledare”, berättar Göran Thornberg.

 

Åsa Sundin, förstelärare, undervisar i engelska och svenska

Jag jobbar mycket med elevernas motivation. Det vill säga, hur vi som lärare kan få eleverna att känna lust till att lära. Det gör jag främst genom att variera min undervisning för att nå ut till så många som möjligt, men också genom att ge eleverna tydlig feedback.

Det jag uppskattar med att vara lärare är att det är ett kreativt och socialt arbete där jag får förmånen att följa unga människor under deras resa in i vuxenlivet.

Under förra läsåret började jag och två av mina kollegor att jobba med ett motivationsprojekt på Åva där vi har fokuserat på hjärnan, mindset och grit. Vi har haft ett antal föreläsningar för elever, lärare och föräldrar där vi presenterar den senaste forskningen på området.

Jag arbetar på ekonomiprogrammet och är det någonting som är viktigt för eleverna där så är det just ett positivt tankesätt och ett inre driv.

Åsa Sammeli, biträdande rektor för naturvetenskap, barn och fritid samt vård och omsorg

Som ansvarig skolledare för naturvetenskapsprogrammet, barn- och fritidsprogrammet och vård- och omsorgsprogrammet får jag förmånen att arbeta med elever med varierande intressen och målsättningar och pedagoger med olika bakgrund, utbildning och erfarenheter.


Naturvetenskapsprogrammet

På Åva har vi ett starkt Naturvetenskapsprogram där vi erbjuder elever såväl bredd som spets. Som elev på NA kan man välja att fördjupa sig inom naturvetenskapliga ämnen eller bredda sig genom att kombinera naturvetenskap med samhällsvetenskapliga ämnen. Eftersom vi har kontakt med universitet och högskolor, bland annat genom kursen Matematik specialisering där vi samarbetar med KTH, får eleverna en inblick i fortsatta studier. I skolans lokaler, framförallt våra välutrustade labbsalar, kan eleverna tillämpa sina kunskaper i praktiska experiment. Eleverna lär sig att arbeta enligt vetenskaplig modell med problemformulering, teoretiska studier, undersökningar, analyser och slutsatser så de är mycket väl förberedda för högskole-/universitetsstudier.

Barn- och fritidsprogrammet
Eleverna som väljer att gå Barn- och fritidsprogrammet får utbildning i att arbeta med barn och ungdomar inom lärande- och fritidsverksamheter. Tillsammans med våra kreativa och entusiastiska lärare på programmet utvecklar eleverna skapande- och kommunikativa förmågor som de sedan får öva på under sin årliga APL, arbetsplatsförlagt lärande. Vi har även andra externa samarbeten som ”Alla på snö” och Koll på boll”.

Vård- och omsorgsprogrammet
Vård- och omsorgsprogrammet känns extra viktigt i en tid av global pandemi. Att vi utbildar ungdomar som vill göra en insats inom hälso- och sjukvård har vi alla sett behovet av. Och utbildad personal inom t ex äldreomsorg och psykiatri är det alltid efterfrågan på. De flesta av våra elever har jobb när de avslutar sin utbildning. På Åva har vi ett modernt metodrum som ger eleverna en verklighetsnära miljö att träna sina kunskaper i. Dessutom gör eleverna 16 veckor APL, arbetsförlagt lärande, under sin utbildning vilket ger dem goda möjligheter att prova yrket ”på riktigt” och chans till framtida anställning.

För oss på Åva är det viktigt att ge elever alla möjligheter så både på BF och VO kan man välja till kurser som ger högskolebehörighet för de elever som vill fortsätta att studera till exempel till förskollärare eller sjuksköterska.

LIU
Läsåret 20/21 startade vi LIU, lokal idrottsutbildning, för elever som vill kombinera ett aktivt idrottsutövande med studier. Så elever på Ekonomi-, Samhällsvetenskaps-, Naturvetenskaps- och Teknikprogrammet - inriktning Information och medieteknik, kan välja LIU och idrotta på skoltid. Det är också en satsning som känns rätt i tiden efter en period av mycket stillasittande framför skärmar - att uppmana och möjliggöra idrottsaktiviteter för ungdomar.

Thomas Rödin, förstelärare, undervisar i matematik

Som lärare i matematik vet jag att det är en stor utmaning för många elever och en stor del av mitt jobb som lärare är att få eleverna att tro  på sig själva och sin förmåga. Jag anser att lärarens relation med eleverna är A och O för att de ska kunna lära sig något. Det är viktigt att de känner att det är viktigt för mig som lärare att det går bra för dem.

Under åren har jag märkt att många elever (i framförallt det samhällsvetenskapliga programmet) inte riktigt får fram sina kunskaper när det kommer till prov samt att de kunskaper de visar på prov inte är beständiga. Därför undersöker jag under läsåret 2018/2019 om det är möjligt att bedriva en “provfri” matematikundervisning för att kunskaperna ska bli mer beständiga. Jag vill få dem att fokusera mer på kunskaper istället för att fokusera på provresultatet.

Magnus Folkesson, biträdande rektor för Teknik samt El- och energi

Teknikprogrammet
Tack vare samarbete med näringsliv och högskola samt hög kompetens hos lärarna är Åva en skola där teknikundervisningen ligger i framkant. Vi har elever som redan under gymnasietiden är attraktiva för näringslivet. Elever med ambitioner när det gäller programmering blir flerspråkiga och får träna allt från nätverksteknik via mjukvaruutveckling till konstruktion och programmering av fysiska enheter (IoT). Ett annat område är CAD med 3D-modellering samt utskrift i 3D-skrivare. CAD ger också möjligheter att simulera till exempel hållfasthet. I vår verkstad får designeleverna bygga riktiga modeller av det de modellerat i datorn, en kreativ process som många gillar.

Eftersom Teknikprogrammet öppnar dörrar till många spännande framtidsyrken satsar vi på att få fler tjejer att söka till programmet. Det är roligt att se att det arbetet har börjat ge resultat. Vår strategi är att våra tekniktjejer ska få kvinnliga förebilder och därför ser vi till att de dels får träffa tjejer som pluggar på de tekniska högskolorna, dels får möta kvinnliga civilingenjörer på olika företag.

Vår ambition är att teknikhallen ska vara levande. På TE-programmet ska elever få utlopp för teknikintresse och utveckla sin innovativa förmåga. Vi har ett stort utbud av maskiner och utrustning för att jobba med teknikprojekt. Att se elever på och utanför lektionstid jobbar med sina skolprojekt som om det vore en hobby gör mig som ansvarig för programmet extra glad.

Nyhet

Arkitektur och miljö
Den här profilen passar dig som är intresserad av hållbart samhällsbyggande och vill lära dig hur man kan bygga vackra, funktionella och miljövänliga hus och stadsdelar. Du använder digitala verktyg och skapar modeller i traditionella material.

Nyhet

Design och digital formgivning
Den här profilen låter dig skapa i både nya och traditionella material, metoder och medier. Du har tillgång till alla Adobes programvaror för att jobba med grafisk design och konstnärliga uttryck. Vi arbetar även i CAD för att konstruera och designa nya objekt i tredimensionell miljö.

El-och energiprogrammet
Det eleverna på El- och energiprogrammet brukar uppskatta mest är att de får möjlighet att jobba med händerna och se resultat av det de gör. De får projektera, planera och installera el precis som man gör när man arbetar som elektriker. Eftersom energifrågorna blir allt viktigare får de också jobba med miljösmarta lösningar.
Åva har en lång tradition när det gäller el- och energi, vilket gör att våra lärare har ett stort kontaktnät på företag där eleverna kan göra sin APL, (arbetsplatsförlagt lärande). Möjligheterna att få ett roligt och självständigt jobb efter examen är goda. En stor del av våra el-elever läser de kurser som ger högskolebehörighet och på så sätt kan de plugga vidare på högskolan.

 

Malin Strandberg, lärare i bild och media

“Bildämnet är viktigt för att vi formas av bilder, vår uppfattning av världen får vi mycket genom bilder och att vi lär oss förstå bildgenrer. Det är viktigt att kunna läsa bilder i vårt samhälle. Det som blir intressant i mina ämnen är att eleverna får vara både producent och medveten konsument av bilder. “Det är ett jättebra tillfälle att få utveckla sin kommunikation, jobba i process, tänka utanför boxen och hur det går att lösa ett gestaltningsproblem. Det här är färdigheter som efterfrågas på arbetsmarknaden idag och kommer så att göra även i framtiden” 

På Åva gymnasium kan du läsa individuellt val inom foto och även bild. I olika program ingår bildämnen och även gränssnittsdesign som för Malin är en ny kurs där eleverna får lära sig om användarvänlig gränssnittsdesign. De får lära sig hur man kan designa en hemsida till exempel och just nu fokuserar gruppen på bildredigering i Photoshop. “Det är jätteroligt att vara lärare på åva just eftersom det är så många olika grupper som har olika ingångar i bildämnet”. 

Teknikeleverna på skolan uttrycker att programmet är mer kreativt än de väntat sig och att de får gå kurser i bild och form där man kan jobba med skissteknik, designprocess, färglära och att måla klassiskt med mer traditionella material. 

Något som Malin uppskattar är när eleverna “får göra egna projekt där de ska identifiera ett område och en intention med vad de vill kommunicera. De behöver kunna skissa och problematisera och den utvecklingen är rolig att se, att de klarar den uppgiften. Och att de förstår att uttryck kan vara så olika saker och att de kan få ett mer nyanserat synsätt på vad kvalitet i ett uttryck kan vara. De skapar sig sammanhang under kursen och kan visa det i sitt projekt”.

Petter Norrthon, undervisar i matematik och fysik

Jag har varit på Åva sedan 2008 och arbetar främst med våra teknik- och IB-elever. Under åren på Åva har jag utvecklat en undervisningsstil som bygger på samtal i klassrummet. Många av idéerna kommer från modern forskning och erfarenheter kopplat till formativ bedömning, det vill säga att elevernas respons på uppgifter, och deras förmåga att lösa dem, formar den fortsatta undervisningen. Eleverna styr på så sätt både innehåll och hastighet i undervisningen som då anpassas till en, för gruppen, utmanande nivå.

Några typiska aktiviteter i mitt klassrum är varierad placering, slumpgenerering av elever som bidrar med tankar och bidrar med förslag på lösningar på problem, elevlösningar på tavlan som sedan diskuteras i helklass, kamraträttning av prov med mera. Oberoende av om eleven har lätt för ämnet eller inte är eleven lika aktiv i det gemensamma samtalet. Arbetssättet syftar till att få alla elever att känna sig inkluderade och delaktiga i undervisningen, och trots att alla arbetar med samma uppgifter får alla elever utmaningar på sin nivå.

Per Marklund, undervisar på el- och energiprogrammet

Mitt namn är Per Marklund och jag jobbar som lärare på el- och energiprogrammet. Jag undervisar årskurs 2 och 3 i kurserna elkraftteknik, elinstallationer, belysningsteknik, elmotorstyrning, fastighetsautomation och gymnasiearbete. Jag har även hand om arbetsplatsförlagt lärande, APL, för bägge årskurserna.

Som yrkeslärare på elprogrammet är motivation en viktig faktor för att eleverna ska lyckas bra med sin yrkesutbildning. Jag försöker få eleverna att hitta sin inre motivation, få eleverna intresserade av det gör och förstå varför. Studiero är också något jag jobbar med så att de kan tillgodogöra sig undervisningen. Jag jobbar med olika lärmijöer för att variera lärandet, både teoretiska genomgångar, digitala läromedel och praktiskt arbete.

Det roligaste med att vara lärare är att se utveckling som sker med eleverna under de två år jag har hand om dem, både den yrkesmässiga utvecklingen och individutvecklingen.

Vi har goda kontakter med en mängd företag som tillhandahåller APL-platser,  vi åker ut och har möten med företagen där vi diskuterar APL och de flesta elever får anställning efter examen.

Nikodemus Karlsson, förstelärare, undervisar i matematik och fysik

Jag är lärare i matematik och fysik och har arbetat med detta i såväl på grundskolan som  gymnasiet sedan år 1996. Här på Åva har jag arbetat i tio år. Det bästa med läraryrket är när jag märker att elever utvecklas och förstår sådant de kanske inte trodde var möjligt att de skulle kunna förstå. Jag utgår från att lärandet är en process som eleven själv äger och arbetar för att lägga upp undervisningen för att den processen ska bli så givande som möjligt.

Jag försöker få in IT som en naturlig del i undervisningen. Det kan till exempel vara att elever gör tabeller och grafer från egna tagna mätvärden, som de sedan kan dra slutsatser från. Nu har även programmering i matematiken kommit som ett uppdrag från Skolverket. En av de saker jag arbetar med är att ta fram sådana övningar på olika nivåer som kopplas till kurserna. Målet är att var och en av eleverna ska känna att de utvecklas inom detta.

Mikael Sundin, förstelärare, undervisar i svenska, engelska och grafisk kommunikation

I mitt förstelärarskap jobbar jag främst med motivation och där försöker jag locka fram det som får elever att "gå igång" och växa. Min övergripande tanke är att få dem att vilja lära sig för själva kunskapens skull och att de samtidigt har kul när de gör det. Ett sätt att göra det är att använda ett varierande och berättande undervisningssätt för att nå ut.

På samhällsprogrammet jobbar vi med fokus på mänskliga rättigheter för att vi ska förstå att vi är en del av något större. Där är ju berättelser från olika delar av världen centrala men också vikten av att förstå hur de hänger ihop med faktakunskaper.

Att vara lärare på gymnasiet och Åva är ett privilegium. Vi har så många intressanta människor på skolan och att få se dem utvecklas och förstå sin omvärld gör att jag känner att jag håller på med något viktigt.

Lena Lacopie, förstelärare, undervisar i biologi och naturkunskap

För mig är det viktigt att alla eleverna känner att de har möjlighet att utvecklas och att jag tror på dem. Nyfikenhet och lust är två nyckelord för att lära sig nya saker. Som lärare bör jag se till att skapa en klassrumsmiljö med god arbetsro, där elevernas nyfikenhet och lust väcks. För att möjliggöra detta är varierande arbetsmetoder och att utmana eleverna där de befinner sig, viktigt. Att repetera och öva gynnar alla elever, oavsett var de befinner sig. Desto fler arbetsmetoder och sinnen, som eleverna får använda, desto mer kan eleverna tillgodogöra sig och befästa den kunskapen. Att se stjärnögon tändas är magiskt.

Mitt projekt handlar om att ta hand om alla nyanställda lärare, både nyutexaminerade och erfarna. De ska komma in i vårt inkluderande arbetssätt så fort som möjligt och vi ska alla utgå från samma grund, så  skolan känns trygg för både elever och lärare. Forskning visar att bästa sättet för lärare att utvecklas på, är med andra lärare.

Några ledord i vårt programlag tycker jag är tydlighet, trygghet, samhörighet och glädje.

Maria Hallbäck, biträdande rektor för ekonomi, restaurang- och livsmedel samt introduktion

Ekonomiprogrammet

För mig är det viktigt att blanda teori och praktik. Det är därför spännande att få leda ett högskoleförberedande program där eleverna också får lära sig mycket om hur det är att arbeta inom ekonomiområdet. Tillsammans försöker alla som arbetar inom ekonomiprogrammet ge eleverna bra förutsättningar både inför arbete och studier. Extra roligt är det att följa elevernas arbete med att driva företag under årskurs 3. Inom den kursen blir kopplingen till verkligheten extra tydlig.

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

På Åva har man fantastiskt fina lokaler till utbildningen på restaurang - och livsmedelsprogrammet. När jag kommer till deras del av skolan är det som att komma till en riktig restaurang. Det är väldigt inspirerande att få se hur lärarna ihop med eleverna driver en riktig restaurangverksamhet. Jag är glad över att programmet har yrkeslärare med stor erfarenhet från branschen vilket märks tydligt i deras arbete. Tillsammans med övriga lärare ger de eleverna en bra utbildning som via praktikplatser ofta kan ge jobb. Jag är också stolt över att se att Åva-elever får delta i olika evenemang utanför skolans väggar. Detta är för mig ett bevis på att vår utbildning är bra.

Introduktionsprogrammen

Som ansvarig på introduktionsprogrammen möter jag många olika elever som av någon anledning inte är behöriga till ett nationellt program. Inom dessa program arbetar en flexibel personalgrupp som alla försöker möta varje elevs behov. Vid våra möten så finns det alltid goda idéer om vad vi kan göra för våra elever. Jag möter inom detta område många olika behov som vi vill tillgodose så långt som möjligt. Att träffa och samtala med elever är något som är en höjdpunkt när man jobbar som skolledare.  Den största andelen elever inom introduktionsprogrammen går på språkintroduktion. Det gör mig trygg och stolt att veta att på språkintroduktionen på Åva arbetar utbildade lärare med stor erfarenhet av att undervisa nyanlända elever.

Jörgen Alnemo, undervisar i musikämnen

Jag har jobbat som musiklärare på Åva sedan 2003 och trivs jättebra! Jag undervisar mest på det naturvetenskapliga programmet, inriktning musik som jag startade 2005. Där undervisar jag i ensemble 1, ensemble 2 och gehörs- och musiklära 1.

Jag har höga förväntningar på eleverna, ger mycket eget ansvar och jobbar mycket med att skapa en trygg grupp. Ensemble är ganska utlämnande, det hörs direkt om man spelar fel, vilket man behöver våga göra för att utvecklas. Jag jobbar också mycket med att eleven ska kunna ta och ge konstruktiv kritik på bästa sätt, även det för att utvecklas så bra som möjligt.

Just att se hur elever växer som musiker och som individ är det roligaste med att vara lärare. Ett tydligt exempel på det är när musiktvåorna håller i showen på treornas avslutningsskiva på Debaser. De är ansvariga för allt från start till mål och att få vara med på den resan och se hur euforin lyser om eleverna backstage efter konserten är otroligt häftigt!

Gabriella Lindner Widmaier, undervisar i engelska och tyska

Jag undervisar i engelska och tyska på Åva gymnasium och har gjort det sedan 2016. När jag tänker på undervisning i mina ämnen så hoppas jag att eleverna känner att de vågar göra fel och att de är där för att lära sig nya saker. Jag vill utmana eleverna att utvecklas, oavsett vilken nivå de befinner sig på. Det är viktigt för mig att ha en relation till varje elev och att de ska känna sig trygga i mitt klassrum.

Det jag gillar med mitt jobb är att det är omväxlande och att det är högt tempo. På Åva har vi flera samarbetsprojekt inom till exempel engelska 7, där vi lärare samarbetar kring ett specifikt tema vilket möjliggör teamwork lärare emellan och sambedömning, vilket i sin tur skapar rättvis bedömning. Det jag gillar speciellt med Åva är att alla vill samarbeta och dela med sig, och att det är prestigelöst lärare emellan. Jag tillhör Naturvetenskapsprogrammet och undervisar i engelska och svenska på programmet. Jag utgår från programmålen när jag konstruerar vissa uppgifter så att eleverna ska känna nyttan av undervisningen i deras framtid. 

Mikael Näslund, undervisar i ekonomi och entreprenörskap

Jag är lärare i ekonomiska ämnen och undervisar i kurser på ekonomiprogrammet samt i entreprenörskap. Jag har arbetat drygt 20 år i finanssektorn. Jag kan ta med mig ämneskunskaper som jag har stor användning av till klassrummet.

Ekonomi är praktiskt för att vara ett teoretiskt ämne. Praktiskt för att många arbetar med det som ekonomiämnet innehåller; lönsamhetskalkyler, budgetarbete, redovisning/bokföring, marknadsföring, ledarskap och organisation. Teoretiskt för att eleverna kan fortsätta läsa företagsekonomi på högskola. Jag tror att eleverna lär sig bäst när de får kopplingar till verkligheten och det kan jag utnyttja i mina kurser.

Jag stortrivs i klassrummet. Det är så stimulerande att se elever ta till sig ett ämne som för de flesta är nytt, och kunna koppla det till sin eller andras verklighet. Lärarjobbet är ansvarsfullt och fritt, och det passar mig. Det ger också utrymme för olika utvecklingsprojekt. Sedan 2017/18 har vi en schackklubb på Åva, som jag leder. Skolan har varit på medaljplats i regionfinalen av skolmästerskapet sedan dess.

 

Gabriella Hedvall, undervisar i biologi, naturkunskap och geografi

Jag undervisar i biologi, naturkunskap och geografi. Under de 20 år (varav 10 år på Åva) som lärare har jag lärt mig otroligt mycket om unga människor. Jag tycker det är viktigt att se alla och att lära känna eleverna, för att på så sätt skapa förtroende och ett tryggt klassrum. Jag ställer stora krav men stöttar och kommunicerar hela vägen mot deras mål. Att undervisa är utmanande, roligt och varierande. Att se hur elever utvecklas och lär sig, samt blir tryggare individer är det bästa med att vara lärare.

Kärnan i mitt utvecklingsprojekt är att stärka elevernas inre motivation och förmågan att anstränga sig och kämpa mot sina mål. Materialet som jag och mina kollegor har tagit fram ska ge eleverna kunskap om hjärnans formbarhet, förändringsfilosofin flexibel mindset och grit. Forskning visar att kunskap om hjärnans funktioner, ett mer dynamiskt mindset och kunskap om sin egen grit, främjar inlärning och framgång, samt på sikt också social- och psykisk hälsa.

På ekonomiprogrammet arbetar vi med flera ämnesövergripande projekt i bland annat årskurs 1. Ett arbete ger då bedömningsunderlag i flera kurser vilket inte bara effektiviserar elevernas studier, de får även insikt i hur allt hänger ihop.

Ulrika Perbo, biträdande rektor för International Baccalaureate och samhällsvetenskap

International Baccalaureate

In the International Baccalarueate, IB, students from different countries around the world bring their culture, traditions and experiences to the learning environment. This creates social and internationally-minded students who show intercultural understanding and respect for each other and our shared world. The rich and diverse atmosphere I meet at IB is amazing.

The programme´s holistic curriculum encourage students to become active, compassionate and lifelong learners. The academically rigorous IB also helps students to develop research and thinking skills proven to help them in higher education.

Samhällsvetenskapsprogrammet

Då Åva är en FN-certifierad skola som också har ett samarbete med Amnesty, möter eleverna på samhällsprogrammet en lärmiljö som möjliggör ett fördjupat engagemang för de mänskliga rättigheterna och de globala målen. Eleverna undervisas av kompetenta pedagoger som utmanar eleverna i sitt lärande och som uppmuntrar dem till engagemang i skolans föreningar. Att få följa eleverna på deras utvecklingsresa under tre år, innan de tar studenten är fantastiskt roligt.

Emma Wallin, undervisar i svenska och engelska

Det har alltid varit min dröm och mitt mål att bli lärare så när jag äntligen studerat färdigt 2011 började jag på Åva med stor glädje. Jag har sedan dess undervisat många grupper, många inom de yrkesförberedande programmen, i svenska och engelska. Det är roligt att variera mellan högskoleförberedande och yrkesprogram eftersom jag får se eleverna växa i mina ämnen men även i branschämnena.

Det bästa med att vara lärare är att jag får vara kreativ i mitt skapande av kursinnehåll och i mitt sätt att nå fram till olika elever. Trygghet är en viktig del för mig och jag vill att alla elever ska kunna känna att skolan är en trygg plats där de ska få lära sig nya saker. Förutom att undervisa är jag engagerad i Åvabucklan som är en tävling för våra treor här på skolan. Den tävlingen är till för att skapa gemenskap och glädje som även det bidrar till trygghet.

Christina Säflund Olsson, förstelärare, undervisar i svenska som andraspråk

Hej, jag heter Christina Säflund Olsson och arbetar främst som lärare i svenska som andraspråk men är även medie- och dramapedagog. I mitt klassrum på introduktionsprogrammet studerar världens härligaste elever, bokstavligt talat. För mina språkintroduktionselever kommer från världens alla hörn och har hög motivation att så snabbt som möjligt bli behöriga och väl förberedda att fortsätta på ett nationellt gymnasieprogram.

För att eleverna ska lyckas måste jag och de andra lärarna på programmet arbeta med ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Det betyder att eleverna är aktiva språkanvändare under lektionerna genom att samtala, läsa och skriva mycket. Vi måste planera undervisningen noga så att eleverna får maximal stöttning att förstå ord, texter och se språkliga mönster för att därefter själva kunna producera språk i olika sammanhang.

Forskning visar tydligt att ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt är bra för alla elever i alla ämnen. Därför är mitt försteläraruppdrag att sprida arbetssättet till kollegorna på Åva. Målet är att göra skolans kunskaper tillgängliga för alla elever oavsett modersmål och tidigare skolerfarenheter.

Arek Delbowski, undervisar i karaktärsämnen, samt film- och TV-kunskap

Jag heter Arek Delbowski och arbetar på barn- och fritidsprogrammet, där jag primärt undervisar i  karaktärsämneskurserna på programmet. Jag undervisar även i en kurs som heter film- och tv-kunskap. När jag tänker på undervisning så tänker jag inte bara på kunskapskrav och olika förmågor som eleverna ska utveckla. Jag lägger lika stor vikt på trivsel, studiero samt relationen lärare/elev. Om inte eleverna trivs i mitt klassrum, har ro att lära sig det jag undervisar dem i samt finner undervisningen och lärandeprocessen lustfylld så anser jag att det blir svårt att nå kunskapskraven. Därför arbetar jag relationsbaserat.

Jag tycker även att det är viktigt att koppla den teoretiska kunskapen (som ibland kan verka svårbegriplig) med det praktiska arbetet ute på förskolorna och fritidshemmen. Därför har jag ett nära samarbete med praktikplatserna och för en ständig dialog med eleverna när det kommer till praktiken. Exempel på det kan vara ett önskemål som eleven har när det kommer till vilken praktikplats man vill vara på.

Det bästa med att vara lärare på barn och fritidsprogrammet är att träffa eleverna. Det spelar ingen roll att högen med arbeten som ska rättas växer i takt med ångesten över att man inte hunnit ta tag i det. Eller att man är allmänt trött en grå novemberdag. När jag kliver in i klassrummet och träffar mina elever så höjs den gråa vardagens slöja upp och glädjens strålar träffar mig.

Anna Svensson, undervisar i biologi och naturkunskap

Jag undervisar i biologi och naturkunskap på både yrkes- och studieförberedande program. Jag tillhör det naturvetenskapliga programlaget och är även handledare för gymnasiearbeten på det programmet. Både inom biologi och naturkunskap har det naturvetenskapliga arbetssättet en stor och central roll vilket kan vara en utmaning för många elever. Så beroende på kurs och program försöker jag utforma undersökningens syfte för att intressera och utmana eleverna. Det kan vara allt från fältundersökningar av närmiljön till odlingsförsök i labbet. Att låta eleverna arbeta mycket och grundligt med detta ser jag också som en bra förberedelse inför gymnasiearbetet som de ska göra i slutet av sina studier på gymnasiet, men även för deras fortsatta studier. I år har jag också som projekt att utveckla strukturen kring gymnasiearbetet på naturprogrammet.

Jag ser lärandet som en process där jag ska försöka skapa de bästa förutsättningarna för eleverna att nå de mål de siktar på. Som lärare får jag använda min kreativitet och nyfikenhet och lär mig hela tiden nya saker tillsamman med eleverna. Just att försöka väcka elevernas intresse och se hur de utvecklas är för mig det bästa med att vara lärare.

Rose-Marie Krantz, undervisar i karaktärsämnen på vård och omsorg

Det  var mening att jag skulle arbeta på Åva en termin och som nu har blivit rätt många år. Under åren har gymnasiet haft /har bra utbildningar, god stämning och trevlig kollegor och elever. Det finns alltid möjligheter att utvecklas på Åva både för lärare och elever.

Jag undervisar i karaktärsämnen på barn- och fritidsprogrammet  och vård- och omsorgsprogrammet och tycker det är viktigt att se alla och att lära känna eleverna, för att på så sätt skapa förtroende och ett tryggt klassrum. Mitt mål är samma som elevernas, att utvecklas, trivas och vara välrustad för sitt blivande yrke som barnskötare eller undersköterska .

 

Björn Larsson, undervisar i design och arkitektur

Jag har jobbat på Åva i snart tio år och innan dess har jag erfarenhet från flera olika branscher och många andra kulturer. Att komma "tillbaka" till skolan var en ny, rolig och utvecklande upplevelse. Samtidigt krävande då det är en ständig progression/förståelse för att alla ska kunna nå de uppsatta målen.

För att nå dit måste det finnas höga förväntningar, stort engagemang och motivation hos ungdomarna, det som skulle kunna samanfattas med ordet drivkraft. Det är inte alltid den finns där från början, men brukar bli skönjbar efter en tid av "synligt lärande".

Anna Frisk, undervisar i samhällskunskap och religion

Jag undervisar i samhällskunskap och religionskunskap på Åva gymnasium och har jobbat på skolan i över 10 år. Mina hjärtefrågor är demokrati och mänskliga rättigheter, vilket jag vill ska genomsyra hela undervisningen. Alla elever ska känna att de kan vara med och påverka och alla elever ska känna sig trygga och sedda i klassrummet. Att fördjupa elevernas kunskaper och engagemanget kring globala frågor och mänskliga rättigheter känns särskilt viktigt i dagens värld. Genom att anpassa undervisningen efter elevernas erfarenhet och intressen och genom att arbeta med olika metoder såsom rollspel, debatter, föreläsningar och studiebesök tror jag att elevernas engagemang, nyfikenhet och lusten att lära ökar kring globala frågor.

Åva gymnasium är från och med hösten 2018 en certifierade FN-skola och att få vara med och utveckla Åvas internationella profil känns både utmanande och roligt.