Om Täby grundsärskola

Grundsärskola för elever årskurs 6-9

Natalie och Edvin läser för Paulina

I augusti 2015 startade vi vårt högstadium, där eleverna läser utifrån Grundsärskolans och Träningsskolans kursplan. Våra yngre elever ger härliga vibrationer i skolan och vi får en bättre kontinuitet i elevernas skolgång. Högstadieeleverna har egna klassrum  men använder hela skolan med lokalernas alla möjligheter samt ingår i undervisningsgrupper där undervisningen är åldersblandad och anpassad efter elevernas intresse och färdigheter.
Grundskoleelever och gymnasieelever träffas också dagligen i vår gemensamma matsal samt skolans café, där vi har olika rastaktiviteter. Under våra traditionsdagar, kultur- och temaresor, heldagar i köket samt fredagsmusiken kan alla elever interagera med varandra.  Det ger en god stämning och sammanhållning på skolan med många givande möten mellan eleverna.

Personalen är utbildad och får kontinuerlig handledning inom AKK (Alternativ och Kompletterande Kommunikation) och TBA (Tillämpad Beteendeanalys). Det gör att vi ser möjligheter för elevernas utveckling och lärande och har höga förväntningar på oss själva att lyckas.

Vårt mål är att undervisa på ett sätt som passa för varje enskilld elev.
Eleverna ska ha roligt och utmanas att nå sin absolut högsta potential för en fortsatt skolgång mot ett självständigt och meningsfullt liv. 

Du och/eller dina föräldrar är välkomna att göra ett studiebesök på vår skola på en tid som passar. 

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2016-08-26