Start / Omsorg och hjälp / Våld i nära relation / Alternativ till våld (ATV) Täby

Alternativ till våld (ATV) Täby

Alternativ till våld (ATV) är ett behandlings- och kompetenscenter för våld i nära relationer. Vi erbjuder stöd och behandling till män och kvinnor som har ett vålds- och aggressionsproblem eller blir utsatt för våld i en nära relation. Vi erbjuder också stöd till barn och unga som upplevt detta våld och/eller själv direkt blivit utsatta för misshandel.

Med nära relation menar vi att den som använder våld och den som blir utsatt för våld står i relation till varandra som partner, före detta partner eller förälder/styvförälder och barn.

ATV Täby är en integrerad del av norska ATV, Alternativ til vold, som har mer än 25 års erfarenhet av våld och behandling.

Vi erbjuder behandling till män och kvinnor med våld- och aggressionsproblem i en nära relation. Vi erbjuder stöd och behandling till män och kvinnor som blir utsatta för våld i en nära relation. Vi vänder oss även till dig som lever i en samkönad relation där det förekommer våld.

Barn och unga som upplevt och bevittnat vuxnas våld och/eller själv direkt utsatts för misshandel erbjuds krisbearbetning och samtal.

Närstående påverkas också av våldet som sker/har skett och vi erbjuder även samtalsstöd till dem som inte är i våldets direkta närhet

Att kontakta oss är inte bindande. Vi omfattas av såväl tystnadsplikt som anmälningsskyldighet. Alla våra tjänster är kostnadsfria.

Vi lovar att bemöta dig med respekt.

Söker du råd, stöd och vill boka tid finner du vårt telefon.nr under kontakt till höger på denna sida. Vi finns på Biblioteksgången 10 i Täby centrum.

Vi är hbt-certifierade. 

 

 

 

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2016-03-21