Start / Om Täby / Fakta om Täby / Täbys historia

Täbys historia

Täby är en gammal plats med gamla anor. Platsen Täby har varit bebodd sedan bronsåldern och var berömd och omtalad på vikingatiden. Under de 800 år som följde därefter var Täby en bondesocken som i början av 1900-talet omfattade flera stationssamhällen. Från 1950 utvecklades Täby till en expansiv förortskommun till Stockholm.

 

För fyra tusen år sedan, på bronsåldern, kom de första människorna till Täby. De möttes av ett skärgårdslanskap med stora vattenytor. De fynd av stenyxor som gjorts vittnar om att jägare och fiskare sökt sig in i skärgårdslandskapet. Vattnet stod ca 15 meter högre än idag och man tog sig lättast fram med båt.

På Vikingatiden, framförallt under 1000-talet, växte en välmående bygd fram, bland annat tack vare de stora skördarna och möjligheterna att hålla mer boskap. Genom de 37 kända runristningarna som finns i Täby idag har vi fått många intressanta upplysningar om vikingatidens människor och deras öden. Den mest omtalade vikingen av runristningar och sägner att döma var Jarla Banke - han som sade sig "äga" Täby.

Under 1200-talet på medeltiden var skördarna fortfarande goda och klimatet gynnsamt. Vägarna började röjas så att byborna i norr och söder kunde få kontakt med varandra. I mitten av 1300-talet inträdde en klimatförändring och pest och hungersnöd härjade, som halverade invånarantalet i Täby.

Den första handelsboden kom till Täby 1885. Vid 1800-talets slut hade Täby 1250 invånare, 250 hästar och 1100 nötkreatur.

I och med Roslagsbanans tillkomst 1885 förbättrades kommunikationerna med Stockholm och Roslagen. Täby socken utvecklades och blev Täby köping 1948. Täby köping blev 1971 Täby kommun, med kommunstyrelse, kommunfullmäktige och kommunalråd.

Namnet Täby

En "Tä" var en "smal väg mellan gärdesgårdar". Därför kan man anta att Täby var en plats med sådana vägar. Namnet Täby finns ristat på runstenarna vid Jarlabankes bro, inte långt från Täby kyrka.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2010-01-19