Skolval

2017-01-16: Just nu har vi driftstörningar på skolvalswebben på grund av överbelastning, vår leverantör arbetar på att åtgärda felet. Pröva logga in om ett tag igen.

Skolvalet inför läsåret 17/18 i Täby genomförs mellan 16 januari och 7 februari 2017. Observera att fristående skolor kan ha andra antagningsprinciper än de kommunala skolorna och du som vårdnadshavare kan behöva göra en separat köanmälan till den fristående skola du och ditt barn är intresserade av. Läs mer nedan.

Information till dig som vill registrera ett skolbyte eller göra en "inflyttsansökan" innevarande läsår hittar du under rubriken "Nyinflyttad eller byt skola" i vänstermenyn.

Vill du registrera ett skolbyte till nästa läsår så öppnar den möjligheten i samband med att skolvalet öppnar, 16 januari. Var dock observant på att fristående skolor har separata kösystem som du redan nu kan behöva registrera ditt val i.

SKOLVAL

Välkommen att välja grundskola

Du som är vårdnadshavare till barn i Täby ska göra ett skolval om ditt barn ska börja i förskoleklass eller går i en skola som inte erbjuder en fortsättning till nästa årskurs, till exempel årskurs 6 eller 7. Ett mail skickas ut den 16 januari till dig med en länk till Täbys skolvalssystem.

Hitta och jämför skolorna i Täby

I Täby finns både fristående och kommunala grundskolor. För att få en översikt över grundskolorna kan du använda vårt jämförelsesystem. Där kan du se skolornas inriktning och resultat, var de ligger och hur de drivs. Länken till systemet för att hitta och jämföra finns här till höger.

Du måste ha e-legitimation/bank-id

Det är endast en vårdnadshavare som gör själva skolvalet i skolvalssystemet. Båda vårdnadshavarna behöver ha e-legitimation/bank-id för att kunna följa skolvalsprocessen i systemet. Du skaffar e-legitimation/bank-id antingen via din bank eller Skatteverket.

Skolstart och fritidsval

Den 21 augusti startar höstterminen 2017 för de kommunala skolorna, observera att fristående skolor han ha annat datum för terminsstart. Ansökan om fritidsplats gör du i samband med att du gör ett skolval för ditt barn. Fritidsplats erbjuds från och med 1 augusti. Läs mer om fritidsverksamheten under rubriken "Fritidshem" i vänstermenyn.

Inget kösystem i kommunala skolor

De kommunala skolorna har inga köer utan erbjuder plats enligt vårdnadshavarnas önskemål, så långt det är möjligt. Om antalet sökande till en skola är större än det antal platser skolan kan erbjuda, sker ett urval enligt principen om relativ närhet.

De elever som inte kommer in på sitt förstahandsval, tas in på sitt andra- eller tredjehandsval. Du kan läsa mer om regler för antagning under "Antagningsprinciper” till vänster.

Om du är osäker på vilken skola som är den närmaste kommunala skolan så ta kontakt med Kundsupport, kontaktuppgifter ute till höger.

Söka till fristående skolor

De fristående skolorna kan ha andra antagningsprinciper och kösystem. Kontakta respektive skola för information kring anmälan.

Om du ansöker till en fristående skola måste du både ansöka direkt till skolan och välja skola i Täby kommuns skolvalssystem. Detta för att skolpengen till den fristående skolan som betalas ut från Täby kommun ska bli rätt och för att Täby kommun har en skyldighet att se till att alla elever folkbokförda i Täby har en skolplacering.

Söka till skola utanför Täby

Om något av dina val i skolvalssystemet är en skola utanför Täby så måste du själv kontakta aktuell skola för att höra om platstillgång. Du måste själv bevaka att ditt barn erbjuds plats. Efter att ditt barn erbjudits plats ska även hemkommunen godkänna placeringen, det görs via en registrering genom e-tjänsten "Ansöka om skola utanför Täby", länk till höger.

Om ditt barn inte erbjuds plats på den skola utanför Täby som du sökt behöver du kontakta kundsupporten för manuell handläggning.


Nya skolor

Den nya statsdelen Ullna strand har växt fram, en kommunal förskola är på plats och intresse finns från fristående utförare att starta förskoleverksamheter. Planering av ytterligare en förskola och en skolbyggnation pågår i området Hägerneholm. Läs mer om skolbyggnationen.

Fram till dess att den nya skolan/förskolan beräknas står klar (2019) är Löttingelundsskolan den närmsta kommunala F-6 skolan, de övriga skolorna i Gribbylundsområdet ligger också nära geografiskt.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2017-01-16