Start / Uppleva och göra / Konst / Konsten i nya kommunhuset

Konsten i nya kommunhuset

När kommunfullmäktige beslutade i november 2012 om att bygga ett nytt kommunhus i Täby centrum tillsattes det en konstkommitté för att arbeta med den offentliga konsten till det nya kommunhuset. Under 2013 har ett konstprogram antagits vilket sedan legat till grund för ett parallellt skissuppdrag för konstnärlig gestaltning i entréhallen.

Då kultur- och fritidsnämnden ansvarar för konsten i kommunen, däribland förvärvning av konstverk till prydande av allmänna platser och offentliga byggnader, ingår representanter från kultur och fritid i konstkommittén.

Konstkommittén sammanträdde den 28 augusti 2013. Efter presentation av tre olika skissförslag, beslutade konstkommittén/juryn enhälligt att föreslå kultur-och fritidsnämnden att ge Roland Persson i uppdrag att gestalta entréhallen i det nya kommunhuset med sitt verk "Mötet". Jurygruppen var enig om att detta är ett verk som passar väl in i byggnaden och som har koppling till naturen.

Konstkommittén/juryn har bestått av sakkunniga personer inom konstområdet, två utsedda politiker från kultur- och fritidsnämnden, tjänstemän från kultur och fritid samt kommunfastigheter.

Mötet

Mötet är ett konstnärligt förslag som i samma andetag är monumentalt och kraftfullt, men också känsligt och poetiskt. Det består av två delar, en där människan är representerad med ett antal föremål på golvet i entrén och en del i form av ett gigantiskt fågelmoln som bildar en stor form bestående av tusentals individer. Båda är kopplade till varandra men samtidigt i sitt väsen vitt skilda vilket bildar en hisnande skillnad.

Täbys nya kommunhus kommer att få ett arkitektoniskt vackert luftrum över entréplanet. Det är ritat ganska stramt, ljust och monumentalt. Detta luftrum vill Roland Persson göra ännu mer hisnande genom att formulera det med ca 2500st småfåglar, flygande i ganska sluten form som ett moln. Men om man tittar närmare består det av förtätningar, gleshet, riktningar och olika kompositioner fåglarna emellan. Under relaterade dokument kan du läsa mer om "Mötet".

Utsmyckning i kommunfullmäktigerummet

Konstkommittén har också beslutat att ge Roland Persson utökat uppdrag att utföra ett nytt skissuppdrag med förslag till komplettering av hans verk Mötet i kommunfullmäktigerummet.

Vid sammanträdet den 28 februari 2014, beslutade konstkommittén/juryn enhälligt att föreslå kultur-och fritidsnämnden att ge Roland Persson i uppdrag att gestalta kommunfullfäktigerummet i det nya kommunhuset med sitt verk "The Listener". Läs mer om "The Listener" under relaterade dokument här till höger.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2016-07-07