Start / Trafik, vägar och resande / Vattenläckan vid Näsbydalsvägen 5 - planering för reparation

Vattenläckan vid Näsbydalsvägen 5 - planering för reparation

2016-12-23 06:45

Planering av åtgärder för reparation av vattenläckan vid Näsbydalsvägen 5 pågår. Vattenläckan är lokaliserad och vattnet är avstängt på en begränsad sträcka sedan fredag kväll 2016-12-09.

Läget för vattenläckan är på stort schaktdjup och VA-enheten har ett antal olika alternativ för åtgärder, vilka måste utredas noga innan arbetet påbörjas.

Fastigheten där Scandic hotell ligger har varit utan ordinarie vattenförsörjning under perioden 9-22 december 2016. Under den perioden har fastigheten haft provisorisk matning av vatten. Sedan 2016-12-22 är ordinarie vattenförsörjning återställd, vilket har kunnat genomföras tack vare montering av en ny avstängningsventil på stamledningen för vatten.

För områdena Grindtorp och Näsbydal kan det förekomma reducerat tryck i vattenledningarna, vilket ger lägre flöden i kranar.

För närliggande fastigheter kan det förekomma missfärgat vatten i kran. Åtgärd är att spola kallvatten i kran tills missfärgningen försvinner.

Senast uppdaterad:2016-12-23