Start / Trafik, vägar och resande / VA-arbeten i södra Viggbyholm

VA-arbeten i södra Viggbyholm

2017-06-29 10:16

VA-enheten i Täby kommun utför i samarbete med NCC renovering av spillvattenledningar i södra Viggbyholm under perioden 2017-08-07 till 2017-09-22. Berörda vägar är Granitvägen, Sippvägen, Rospiggsvägen och Röhällsvägen.

I samband med att arbetet utförs kommer detaljerad information att delas ut till berörda fastigheter genom avisering i brevlådan.

Senast uppdaterad:2017-06-29