Start / Trafik, vägar och resande / VA-arbeten i Sandbrovägen i Roslags-Näsby

VA-arbeten i Sandbrovägen i Roslags-Näsby

2017-05-16 10:00

VA-enheten i Täby kommun utför i samarbete med NCC renovering av vattenledning i Sandbrovägen med start 2017-03-21.

Arbetet kommer att utföras i etapper där etapp 1 är korsningen Sandbrovägen-Fredsvägen till korsningen Riddarstigen-Mosstorpsvägen. Under arbetet kommer kortare avstängningar av vattenförsörjningen att förekomma, vilket kommer att aviseras i brevlådan till berörda fastigheter.

Vattenavstängning torsdag 18 maj

NCC har fått i uppdrag av Täby kommuns VA-enhet att renovera vattenledningar längs Sandbrovägen. Arbetet har föranletts av brister i befintligt ledningssystem för dricksvatten.

På torsdag 18 maj ska den nya vattenledningen kopplas in mot befintligt system, vilket innebär att vattenledningen måste stängas av mellan klockan 09:00-16:00.

Berörda adresser i samband med vattenavstängningen är:

  • Pionvägen 1-4
  • Sandbrovägen 11-21, 12-20
  • Fredsvägen 6

Tappställe för dricksvatten upprättas vid Lahällsvägen 54.

Senast uppdaterad:2017-05-16