Start / Trafik, vägar och resande / Utbyggnad av fjärrvärmeledning i Centralparken

Utbyggnad av fjärrvärmeledning i Centralparken

2017-07-17 14:10

Vecka 29 påbörjas schaktning inför utbyggnaden av fjärrvärmeledning i Centralparken.

Delar av Centralparken kommer vara avstängd på grund av utbyggnad av fjärrvärmeledning. Arbetet beräknas vara färdigt i slutet av september 2017 och den sista återställningen kommer att göras våren 2018.

Senast uppdaterad:2017-07-17