Start / Trafik, vägar och resande / Sprängningsarbeten pågår söder om Ensta station

Sprängningsarbeten pågår söder om Ensta station

2016-12-14 15:50

I veckan började sprängningsarbetena i samband med Roslagsbanans dubbelspårsutbyggnad. Arbetena kommer att fortsätta från och till, fram till mitten av mars.

Arbetena kan medföra en hel del buller och trafikförvaltningen som ansvarar för utbyggnaden informerar boende söder om Ensta station. Sprängningsarbetena beräknas framför allt ske på dagtid mellan klockan 07-16. Ambitionen för SL:s entreprenör som utför arbetet är att störa så lite som möjligt.

Senast uppdaterad:2016-12-15