Start / Trafik, vägar och resande / Roslagsbanans dubbelspårsutbyggnad: Förberedande arbeten mellan Täby kyrkby och Kragstalund

Roslagsbanans dubbelspårsutbyggnad: Förberedande arbeten mellan Täby kyrkby och Kragstalund

2017-03-24 14:03

Arbetet på sträckan Täby kyrkby-Kragstalund kommer att utföras på dagtid och pågår från april till augusti 2017.

I samband med att Roslagsbanans Kårstagren är avstängd och inför den kommande dubbelspårsutbyggnaden passar SL på att göra förberedande arbeten på sträckan Täby kyrkby-Kragstalund.

SL planerar att göra följande:

-Förbättra säkerheten vid Täby kyrkbys norra plattformsände. Den byggs om så att det blir en säkrare passage över järnvägen med en så kallade sicksackpassage och bommar för respektive spår.

-Utföra kompletterande tekniska undersökningar till exempel av vibrationer i marken.

-Dra kablar och installera fundament för en biljettautomat på plattformen i Täby kyrkby.

-Utsättning av vissa tomtgränser och inmätning av vissa objekt nära järnvägen.

-Trädröjning/beskärning runt kontaktledningarna.

SL:s ambition är naturligtvis att störa så lite som möjligt. Läs gärna mer om Roslagsbanans utbyggnad här.

Senast uppdaterad:2017-03-24