Start / Trafik, vägar och resande / Buskar och träd fälls vid trafikplats Roslags-Näsby

Buskar och träd fälls vid trafikplats Roslags-Näsby

2016-10-24 12:38

Förarbetena inför ombyggnationen av trafikplatsen i Roslags-Näsby sätter igång.

Inledningsvis kommer buskar och sly att röjas och därefter avverkas en del träd med skotare. Trädfällningen startar nordväst om bron över E18 och gäller också buskagen närmast på- och avfarterna till E18. I november fortsätter arbetet nordost om bron, och gäller ytterligare träd och buskar närmast Centralvägen. Även väster om trafikplatsen kommer några träd att fällas i närheten av korsningen Ytterbyvägen, söder om Centralvägen.

Projektsida om trafikplatsen.

 

 

Senast uppdaterad:2016-10-24