Start / Trafik, vägar och resande / Kollektivtrafik

Kollektivtrafik

I Täby finns tåg och bussar som trafikerar lokalt inom kommunen och regionalt. Täby kommun ser idag över hur kollektivtrafiksystemet kan fungera på bästa sätt för framtiden. Under mars finns det möjlighet att tycka till om kollektivtrafiken i Täby.

Roslagsbanan

Bild: Janto Marzuki

Medborgardialog för kollektivtrafikplan

Under mars finns det möjlighet att tycka till om kollektivtrafiken i Täby via en webbenkät på denna sida. Du har också möjlighet att träffa tjänstemän och politiker för att lämna dina synpunkter. Mötena med tjänstemän och politiker hålls på huvudbiblioteket i Täby centrum, Biblioteksgången 13, tisdagen den 7 mars kl. 15.00-19.00 och onsdagen den 15 mars kl. 15.00-19.00.

Synpunkterna från enkäten kommer att bli underlag till den kollektivtrafikplan som kommer att tas fram under 2017 vars syfte är att ställa om till ett mer långsiktigt hållbart trafiksystem. Kollektivtrafikplanen görs av Täby kommun med stöd av Stockholms läns landsting och en entreprenör för att ge förslag på hur kommunala gator och korsningar kan anpassas till kollektivtrafiken i framtiden. Stockholms läns landsting ansvarar för kollektivtrafiken i Stockholms län.

Roslagsbanan

Roslagsbanan utgör stommen i Täbys kollektivtrafik. Roslagsbanan har tre grenar som alla utgår från Östra station. Grenarna går ut mot Kårsta, Österskär och Näsbypark. Resan mellan Täby centrum och Östra station i Stockholm stad tar endast 15 min med Roslagsbanan.

Just nu pågår utbyggnad av dubbelspår på Roslagsbanan för att tågen ska kunna gå med högre turtäthet och med färre störningar. Du kan läsa mer om dubbelspårsutbyggnaden och ersättningstrafiken via länkar till höger.

Buss

Täby har busstrafik som tar dig inom Täby och närliggande kommuner. Många av busslinjerna utgår från Täby centrum. Det är SL som beställer och trafikerar med både bussar och tåg i Täby. Mer information och tidtabeller hittar du på SL:s hemsida.

Framtidens kollektivtrafik

Stockholm Nordost är ett samarbete mellan nordostkommunerna Danderyd, Norrtälje, Vallentuna, Österåker, Vaxholm och Täby. Visionen är att knyta samman nordostsektorns växande arbets- och bostadsmarknader med övriga stockholmsregionen, de nordiska huvudstäderna och övriga världen med kraftigt förbättrad transportinfrastruktur. Ett regionalt kapacitetsstarkt spårsystem ökar förutsättningarna för en hållbar utveckling av resandet.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2017-03-06