Start / Trafik, vägar och resande / Avstängningar i samband med Roslagsbanans dubbelspårsutbyggnad

Avstängningar i samband med Roslagsbanans dubbelspårsutbyggnad

2016-11-30 13:45

Den 7 och 8 januari stängs all trafik av på Kårsta- och Österskärslinjerna.  Kårstalinjen fortsätter att vara avstängd till augusti och i juni är det resenärerna längs Österskärlinjen som måste hitta nya resvägar.

Precis som grannkommunerna i Nordost så växer Täby för varje år. För att möta det ökade trycket i kollektivtrafiken bygger SL dubbelspår från Stockholm Östra till Vallentuna och Åkersberga. Målet är att tågen ska gå med ökad turtäthet från de flesta stationer. Med dubbelspår minskar också risken för störningar och om de uppstår kommer trafiken att kunna återställas betydligt snabbare än i dag.

Ny station i Arninge

Närmast påverkas sträckan Roslags-Näsby–Visinge som får dubbelspår under våren. Roslags-Näsby station byggs ut med två plattformsspår norrut och två söderut vilket gör att stationen får högre kapacitet och att tågen inte behöver vänta in varandra utanför stationen. Till hösten börjar arbetena på Österskärslinjen. Det gör även förberedelserna med att bygga en ny station vid Arninge handelsområde.

Stationer rustas upp

I samband med dubbelspårsutbyggnaden rustar SL upp stationer och befintliga vagnar. SL upphandlar också nya tåg och bygger en ny vagndepå i Molnby i Vallentuna.

Så här jobbar SL mot störningar

Olika åtgärder mot buller, till exempel bullerskyddsplank och så kallade spårnära skärmar sätts upp utmed spåren.

Färdigt 2021 

Hela arbetet med de nya dubbelspåren väntas vara färdigt 2021 men inom Täbys gränser redan 2020.

Detaljplanearbetet är nu i sitt andra skede. Hela detaljplanearbetet omfattar delsträckorna Roslags-Näsby–Tibble, Tibble–Visinge, Täby kyrkby–Kragstalund och Hägernäs–Vaxholmsvägen–Ullna kvarnväg.

Mer detaljerad information om tidtabeller kommer inom kort att finnas på SL:s hemsida.

Aktuell tidplan

7-8 januari

All trafik på både Kårsta- och Österskärslinjen ersätts av buss. Trafikförvaltningen anpassar då stationen i Roslags-Näsby för den trafik som skall bedrivas under ombyggnadstiden, bland annat flyttas kontaktledningar.

9 januari-22 juni

All tågtrafik på Kårstalinjen ersätts med buss. Det kommer bara gå att köra på ett av spåren i Roslags-Näsby och detta kommer att begränsa kapaciteten något. Tågen till Österskär går i princip enligt samma tidtabell som gäller mitt på dagen, det vill säga fyra tåg per timme i varje riktning. Under rusningstid kommer de tåg som normalt skulle ha gått ut på Kårstalinjen att gå till Viggbyholm.

Ersättningsbussarna kommer att gå enligt följande

27A Frösunda–Lindholmen–Molnby–Ormsta–Vallentuna–Bällsta–Kragstalund–Arningeleden–Roslags-Näsby trafikplats–Danderyds sjukhus. 4 avgångar per timme från Ormsta, 2 från Lindholmen och 1 från Frösunda. Från Vallentuna kommer insatsbussar att gå och tillsammans med linje 608 kommer det att ske en avgång var fjärde minut till Stockholm.

Länk till karta över busslinje 27A

27B Lindholmen–Molnby–Ormsta–Vallentuna–Bällsta–Kragstalund–Täby kyrkby (Hagmovägen)–Visinge–Ensta–Tibbleskolan–Täby centrum. Normalt 2 avgångar per timme från Lindholmen, i rusningstid 4 avgångar per timme från Ormsta.

Länk till karta över busslinje 27B

27X Lindholmen–Molnby–Östra Ormsta–Arningeleden–Roslags-Näsby trafikplats–Danderyds sjukhus. (Går endast i högtrafik i rusningsriktningen). 3 avgångar per timme.

Länk till karta över busslinje 27X

661 Kårsta–Vallentuna får utökad turtäthet. Normalt en avgång per timme.

666X Söderhalls trafikplats–Kårsta–Ekskogen–Brottby trafikplats. Ansluter till 639/676. Normalt 45-minutersintervaller.

Många av de ordinarie busslinjerna får en förstärkt trafik, bland annat linjerna 608 och 610.

23 juni-20 augusti

All tågtrafik på både Kårsta- och Österskärslinjen ersätts av buss. Linjerna i förteckningen ovan fortsätter att gå, men linje 27B utsträcks att gå till Danderyds sjukhus. Ersättningstrafik för Österskärslinjen tillkommer under denna period. Mer information om dessa linjer kommer under våren. Det går inget tåg norr om Djursholms Ösby. Näsby park-linjen kommer att gå precis som vanligt, precis som hela året. Roslags-Näsby är en knutpunkt för många resenärer och ersättningsbussarna härifrån kommer att avgå från hållplats Stationsvägen vid rondellen på Stockholmsvägen.

21 augusti -9 december

All tågtrafik på Österskärslinjen ersätts med buss. Det kommer fortfarande bara att vara möjligt att köra på ett av spåren i Roslags-Näsby och detta kommer under hösten att begränsa kapaciteten något. Det innebär att tågen till Kårsta går i princip enligt samma tidtabell som gäller mitt på dagen, det vill säga med 15-minuterstrafik i varje riktning. Under rusningstid kommer de tåg som normalt skulle ha gått ut på Österskärslinjen att gå till Täby kyrkby vilket betyder åtta tåg per timme från Roslags-Näsby till och från Stockholm.

Mer information om dubbelspårsutbyggnaden finns här.

På kommunens hemsida finns också information om arbetet med dubbelspårsutbyggnaden.

Senast uppdaterad:2016-12-01