Start / Ung Teater / Teaterkurser

Teaterkurser

Teaterkurser för barn och unga 7-20 år

De ordinarie kurserna löper terminsvis och många elever stannar hos oss år efter år. Vi har även kortare kurser för dig som vill fördjupa dig i något speciellt eller kanske prova på något nytt inom teatern.

Gemensamt för alla våra teaterkurser är att vi sätter eleverna i centrum och tar tillvara på deras kreativitet och fantasi. Hos oss får både nybörjare och erfarna elever arbeta tillsammans med andra barn och ungdomar i samma ålder. De flesta grupper arbetar mot någon typ av föreställning inför publik, antingen över en termin eller över ett läsår. I föreställningarna får eleverna inblick i hur flera av teaterns uttryck, som ljus, ljud, scenografi och kostym, tillsammans med skådespelarna skapar en helhetsupplevelse för publiken. Mer information om grupptider och kursinnehåll för respektive åldersgrupp hittar ni nedan.

Då samtliga kurser redan startat tar vi inte in fler elever i höst. Men det går fortfarande bra att anmäla sig till samtliga kurser. Ni ställs då i kö och kontaktas av oss nästa termin eller läsår, under förutsättning att vi har en ledig plats att erbjuda.

Teaterkurs 7-9 år 

Målsättning med kursen Sätta upp en föreställning med, ljus, kostym och scenografi en gång om året. 
Ämnesorientering och teori Möte med scenrummet. Grundläggande teaterbegrepp. 
Eget skapande Kreativt deltagande med idéer och tankar kring pjäs- och karaktärskapande. 
Presentation och framförande Arbete med både improviserade och förberedda scener. 
Pjässkapande och dramaturgi Skapande av scener genom lek och improvisationsövningar. Skapande av karaktärer. 
Samarbete i grupp Samarbetslekar och gruppdynamiska övningar. Möjlighet att se och lära av varandra. 
Lektionstid

60 minuter undervisning i veckan. I kursen ingår 28 undervisningstimmar per läsår (antalet tillfällen kan skilja något mellan vår- och hösttermin på grund av röda dagar och lov). 

Kursmaterial Tillgång till ett stort kostymförråd, en sminkloge och två teaterscener med riktig scenteknik. 
Kostnad 1 700 kr/termin

 

Grupptider läsåret 2016-2017, 7-9 år (Lärarens namn inom parentes) 

 • Måndag 15:30-16:30 (Rebecca Rusz) 
 • Måndag 16:45-17:45 (Rebecca Rusz)
 • Tisdag 16:00-17:00 (Tove Gillgren)
 • Onsdag 16:00-17:00 (Eleonora Rotsjö) 
 • Fredag 15:45-16:45 (Tove Gillgren) 
 • Fredag 17:00-18:00 (Tove Gillgren) 
 • Söndag 12:30-13:30 (Anna Ploby) 

 

Teaterkurs 10-12 år

Målsättning med kursen Sätta upp en föreställning med ljud, ljus, kostym och scenografi en gång om året. 
Ämnesorientering och teori Möte med scenrummet och med publiken. Grundläggande teaterbegrepp och dramaturgi.
Eget skapande Kreativt deltagande med idéer och tankar kring pjäs- och karaktärskapande.  
Presentation och framförande Fördjupande rollgestaltning med olika ingångar som röst, kropp och attribut. Vi arbetar med både improviserade och förberedda scener.
Pjässkapande och dramaturgi Skapande av scener genom improvisationsövningar. Skapande av karaktärer
Samarbete i grupp Samarbetslekar och gruppdynamiska övningar. Möjlighet att se och lära av varandra. 
Lektionstid

90 minuter undervisning i veckan. 28 undervisningstimmar per läsår (antalet tillfällen kan skilja något mellan vår- och hösttermin på grund av röda dagar och lov). 

Kursmaterial Tillgång till ett stort kostymförråd, en sminkloge och två teaterscener med riktig scenteknik.  
Kostnad 1 700 kr/termin

 

Grupptider läsåret 2016-2017, 10-12 år (Lärarens namn inom parentes) 

 • Måndag 16:00-17:30 (Maria Alvebro)
 • Måndag 16:00-17:30 (Beatrice Letfors) 
 • Tisdag 16:00-17:30 (Rebecca Rusz) 
 • Tisdag 16:00-17:30 (Beatrice Letfors) 
 • Onsdag 16:00-17:30 (Rebecca Rusz) 
 • Onsdag 16:00-17:30 (Maria Alvebro) 
 • Torsdag 16:00-17:30 (Anna Ploby) 
 • Torsdag 16:00-17:30 (Tove Gillgren) 
 • Torsdag 16:30-18:00 (Beatrice Letfors)
 • Fredag 16:00-17:30 (Beatrice Letfors) 
 • Söndag 14:00-15:30 (Anna Ploby) 
 • Söndag 16:00-17:30 (Anna Ploby) 

 

Teaterkurs 13-15 år och 16-20 år

Grupperna för våra äldre elever är indelade i två olika ålderskategorier: 13-15 år samt 16-20 år. De olika åldersgrupperna följer samma kursmål men är uppdelade för att ge eleverna möjlighet att gå tillsammans med andra ungdomar som är ungefär lika gamla.

För våra allra äldsta elever finns även kursen 16-20 år fördjupning. Tanken med dessa grupper är i första hand att ge de elever som vill satsa extra på teatern en chans att gå tillsammans med likasinnade. Kraven på eleverna är något högre i dessa grupper men lektionstiden är densamma och alla som vill är välkomna att söka. 

Målsättning med kursen Sätta upp en föreställning med ljud, ljus, kostym och scenografi per läsår.
Ämnesorientering och teori Utökad kunskap kring teaterbegrepp och dramaturgi. 
Eget skapande  Kreativt deltagande med idéer och tankar kring manus- och karaktärskapande.  
Presentation och framförande Fördjupad rollgestaltning där vi arbetar med rösten och kroppens betydelse för uttrycket genom både improviserade och förberedda scener.
Pjässkapande och dramaturgi Fördjupad karaktärsanalys. Skådespelarträning genom olika improvisationstekniker. Arbete med skriven text.
Samarbete i grupp Gruppdynamiska övningar. Komma överens om, och samarbeta kring, ett gemensamt mål.
Lektionstid

120 minuter undervisning i veckan. 28 undervisningstimmar per läsår (antalet tillfällen kan skilja något mellan vår- och hösttermin på grund av röda dagar och lov)

Kursmaterial Tillgång till ett stort kostymförråd, en sminkloge och två teaterscener med riktig scenteknik. 
Kostnad 1 700 kr/termin

 

Grupptider läsåret 2016-2017, 13-15 år (Lärarens namn inom parentes) 

 • Måndag 18:00-20:00 (Anna Ploby) 
 • Tisdag 18:00-20:00 (Rebecca Rusz) 
 • Tisdag 18:00-20:00 (Eleonora Rotsjö) 
 • Tisdag 18:00-20:00 (Beatrice Sehlin Letfors)
 • Onsdag 18:00-20:00 (Maria Alvebro) 
 • Torsdag 18:00-20:00 (Tove Gillgren) 
 • Torsdag 18:15-20:15 (Beatrice Sehlin Letfors)
 • Fredag 16:00-18:00 (Eleonora Rotsjö) 

Grupptider läsåret 2016-2017, 16-20 år (Lärarens namn inom parantes) 

 • Måndag 18:00-20:00 (Beatrice Letfors) fördjupning 
 • Onsdag 18:00-20:00 (Eleonora Rotsjö)
 • Torsdag 18:00-20:00 (Eleonora Rotsjö) 

Teaterkurs för elever med lindrig/måttlig utvecklingsstörning. 

Kursen riktar sig till ungdomar 13-20 år, som har en lindring/måttlig utvecklingsstörning. Målet är att sätta upp en föreställning en gång per läsår.

Genom övningar i samarbete, koncentration och fritt skapande arbetar gruppen och pedagogen tillsammans fram ett uppspel. Alla är med på sina villkor och deltar på sitt eget sätt.

Gruppstorlek: 6-10st

Lektionslängd: 60 min

Tid: tisdag 15:30 - 16:30

Plats: Fritidsgården Oasen

Länk till en informationsfolder om kursen, hittar ni till höger på denna sida.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2017-03-08