Behandlingsteamet

Behandlingsteamet ger stöd och hjälp till dig med beroende och missbruk och till dig som anhörig.

Hit kan du vända dig utan ansökan

Det finns flera insatser där du som har problem med alkohol eller droger kan få råd och stöd utan kostnad och utan ett myndighetsbeslut. Du som har någon i din närhet som har eller har haft problem med bruk eller missbruk av alkohol eller droger kan också få hjälp.

Individuell rådgivning

Du är välkommen att kontakta oss för fem rådgivningssamtal.

Kurs i återfallsprevention

Du som har utvecklat ett beroende av alkohol och/eller andra droger och behöver hjälp att fortsätta en redan påbörjad nykterhet eller drogfihet kan gå en kurs i återfallsprevention. Kursen består av åtta tillfällen som äger rum en gång i veckan. Sedan följer två uppföljningstillfällen under de kommande månaderna. Kursen bedrivs i grupp och pågår totalt under sex månader. Nästa kursstart är till hösten 2017 och du kan anmäla dig redan nu.

Anhörigprogram

Du som har vuxit upp med beroende eller är anhörig eller vän till någon som utvecklat ett beroende kan få stöd för egen del.

Du får träffa andra personer i liknande situation för att dela erfarenheter, tankar och känslor om vad det innebär att vara anhörig till någon som missbrukar alkohol eller droger.

Anhörigprogrammet är hjälp till självhjälp och ingen terapi. Du får grundläggande kunskaper om de livsmönster som utvecklas av att leva nära någon med kemiskt beroende. Målet är att du genom ökad kunskap får verktyg som möjliggör förändring och välmående för din egen del.

Anhörigprogrammet består av elva träffar en gång i veckan och är uppbyggt kring olika teman. Hösten 2017 har vi följande teman

 • Introduktion till programmet
 • Medicinsk föreläsning misbruk - beroende - besatthet
 • Känslor och kommunikation
 • Medboeroende och ilska
 • Familjens roller
 • Skuld och skam
 • Sorg
 • Kontroll och rädsla
 • Gränser
 • Individualitet och andlighet
 • Förändring och glädje
 • Avslutning

På träffarna får du ta del av föreläsningar, gruppdiskussioner och enskilda arbetsuppgifter och du introduceras till så kallade självhjälpsgrupper. Du som deltagare får också ett enskilt samtal under programmets gång.

Kontakt någon av kursledarna om du vill h mer information:

Biståndsbedömda insatser - hjälp som du måste ansöka om:

Om de öppna insatserna inte räcker till kan en socialsekreterare besluta om individuella insatser för just dina behov. Du kan få behandlingsinsatser både enskilt och i grupp. Enskilda samtal kan vara motiverande eller behandlande.  För dig som är beroende av cannabis finns ett särskilt program.

Välkommen att kontakta gruppledaren på missbruksenheten för mer information om biståndsbedömda insatser.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2017-03-07