Behandlingsteamet

Behandlingsteamet ger stöd och hjälp till dig med beroende och missbruk och till dig som anhörig.

Hit kan du vända dig utan ansökan

Det finns flera insatser där du som har problem med alkohol eller droger kan få råd och stöd utan kostnad och utan ett myndighetsbeslut. Du som har någon i din närhet som har eller har haft problem med bruk eller missbruk av alkohol eller droger kan också få hjälp.

Individuell rådgivning

Du är välkommen att kontakta oss för fem rådgivningssamtal.

Kurs i återfallsprevention

Du som har utvecklat ett beroende av alkohol och/eller andra droger och behöver hjälp att fortsätta en redan påbörjad nykterhet eller drogfihet kan gå en kurs i återfallsprevention. Kursen består av åtta tillfällen som äger rum en gång i veckan. Sedan följer två uppföljningstillfällen under de kommande månaderna. Kursen bedrivs i grupp och pågår totalt under sex månader. Nästa kursstart är till hösten 2017 och du kan anmäla dig redan nu.

Anhörigprogram

Du som har vuxit upp med beroende eller är anhörig eller vän till någon som utvecklat ett beroende kan få stöd för egen del.

Du får träffa andra personer i liknande situation för att dela erfarenheter, tankar och känslor om vad det innebär att vara anhörig till någon som missbrukar alkohol eller droger.

Anhörigprogrammet är hjälp till självhjälp och ingen terapi. Du får kunskap om missbruk och om de livsmönster som utvecklas av att leva nära någon med beroende. Genom kunskap får du verktyg som möjliggör förändring och välmående för egen del, även när någon i din närhet har problem.

Anhörigprogrammet består av 10 träffar en gång i veckan och är uppbyggt kring olika teman. Du får ta del av föreläsningar, gruppdiskussioner och enskilda arbetsuppgifter samt introduceras till så kallade självhjälpsgrupper. Du som deltagare i anhörigprogrammet blir även erbjuden ett enskilt samtal.

Föreläsning , Cannabis – ett problem i Täby

Kom och få information om läget i Täby och länet avseende droganvändandet bland unga.  Det är fri entreé och det behövs ingen föränmälan. Följande frågor kommer att diskuteras:

Vad är cannabis och vilka effekter och skadeverkningar ger drogen? Hur bemöter man ungdomar med positiv inställning till cannabis? Vilka tecken på cannabisanvändning bör man vara uppmärksam på? När ska jag som förälder agera? Var finns hjälp att få?

Datum: Onsdag den 5 april
Tid: Klockan 19.00-21.00
Plats: Täbysalen i Tibble församlingshus

Biståndsbedömda insatser - hjälp som du måste ansöka om:

Om de öppna insatserna inte räcker till kan en socialsekreterare besluta om individuella insatser för just dina behov. Du kan få behandlingsinsatser både enskilt och i grupp. Enskilda samtal kan vara motiverande eller behandlande.  För dig som är beroende av cannabis finns ett särskilt program.

Välkommen att kontakta gruppledaren på missbruksenheten för mer information om biståndsbedömda insatser.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2017-03-07