Start / Lyssna

Lyssna

Som stöd för dig som hellre lyssnar än läser, eller kanske har läs- och skrivsvårigheter, finns en funktion för att få innehållet på denna webbplats uppläst. Tjänsten fungerar även på dokument.

Om du vill använda Talande Webb i din smartphone eller surfplatta, på Mac eller på PC klickar du på länken nedan. Då öppnas ett verktygsfält som gör att du kan peka och få menyer och innehåll uppläst samtidigt som du får en visuell återkoppling.


Så fungerar tjänsten Talande Webb

När du startar tjänsten öppnas ett verktygsfält som följer med när du klickar runt på de olika sidorna på webbplatsen. Det finns två läslägen i Talande Webb Plus:

  1. Peka och Läs”. Röd knapp. Tjänsten läser upp där du pekar. 
  2. "Markera och läs”. Grön knapp. Tjänsten läser upp det du markerar.

Verktygsfält med röd knapp

Peka och läs. När ikonen är röd läser Talande Webb Plus upp texten du pekar på, samtidigt som texten markeras och du får en visuell återkoppling. 

Verktygsfält med grön knapp

Markera och läs. När ikonen är grön markerar du först den text du vill få uppläst. Den här funktionen funkar bäst vid långa texter.

Verktygsrad för att spela upp text som ljud

Play. Med denna ikon startar du uppläsningen av den text du markerat.

Verktygsrad för att stanna uppspelning

Stopp. Vill du sluta läsa trycker du på stoppknappen. Talande Webb Plus slutar läsa upp den markerade texten.

Verktygsrad för att spela upp text som ljud

Spara till mp3. Du kan välja att spara text som en mp3-fil (ljudfil). Markera den text du vill spara och klicka sedan på ikonen. Därefter kan du döpa filen och spara den. Den här funktionen är praktisk när du vill du läsa en längre text på bussen på vägen hem eller repetera informationen flera gånger utan att vara uppkopplad mot internet.

Verktygsrad för textremsa


Textremsa. Med denna funktion får du texten förstorad högst upp på sidan.

Verktygrad för nedtoning och fokus

Fokus/Nedtoning. Den här funktionen hjälper dig att hålla koncentrationen på det du läser. Skärmen tonas ner och bara en smal remsa precis där du läser syns tydligt. 

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2015-06-23