Start / Om Täby / Pressmeddelanden och pressbilder / Pressmeddelanden / Pressmeddelande: Utveckling av Ullnabacken ger plats för både bostäder, rekreation och värmeverk

Pressmeddelande: Utveckling av Ullnabacken ger plats för både bostäder, rekreation och värmeverk

2014-12-08 12:40

Ullnabacken väcks åter till liv, samtidigt som omgivningen utvecklas till ett rekreationsområde med plats för både bostäder och värmeverk. Kommunstyrelsens beslut igår, vilket ger nya möjligheter till hela området, torde glädja många Täbybor.

- Vi vill använda mark som idag används för tippning för att skapa ett attraktivt rekreationsområde, säger Leif Gripestam, kommunstyrelsens ordförande (M). Om sex år kan Täby ha en av Stockholms högsta skidbackar.

En serie omständigheter har lett fram till beslutet.

Deponering av schaktmassor vid Ullnatippen har pågått sedan 1970-talet. Avsikten var redan då att skapa ett rekreationsområde med slalombackar, hoppbackar, rodelbana, etc. I slutet av 1980-talet var backen som mest populär med cirka 85 000 skidåkare varje vinter. Beslutet igår kväll innebär att kommunstyrelsen godkänner att en utökning av backen kan prövas som leder till att Ullnabacken kan få en höjd om cirka 133 meter över havet, högre än både Flottsbrobacken i Huddinge och Väsjöbacken i Sollentuna.

Strax söder om Ullnabacken har E.ON Värme ett tillfälligt mobilt värmeverk. För att kunna säkerställa leverans i det fjärrvärmenät som nu håller på att byggs ut i Täby men också för att i framtiden ha tillförlitlig extrakapacitet när det blir riktigt kallt (så kallad spetslast) kommer anläggningen att permanentas. Det rör sig om en biobränslebaserad värmeproduktionsanläggning som kommer att byggas ut i etapper.

Parallellt fortsätter också utveckling av nya bostadsområden i Arninge-Ullna med målsättningen om minst 2 000 bostäder.

- Att förvandla ett för Täbyborna relativt okänt område till en attraktiv plats för sport och aktivt friluftsliv är ett spännande framtidsperspektiv, säger Leif Gripestam. I det här fallet har flera olika omständigheter sammanfallit till det bästa.

För ytterligare information, kontakta:

Leif Gripestam (M), kommunstyrelsens ordförande
Tfn direkt: 08-55 55 96 96
E-post: leif.gripestam@taby.se

Anna Holm, exploateringschef
Tfn direkt: 08-55 55 90 30
E-post: anna.holm@taby.se

Senast uppdaterad:2014-12-08