Start / Om Täby / Politik / Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden

I varje svensk kommun ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Överförmyndaren är en myndighet och utövar tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare.

Samverkande överförmyndare

Kommunfullmäktige i Norrtälje, Täby, Vallentuna och Österåker har beslutat att från och med januari 2012, samverka i ett gemensamt överförmyndarkansli, med säte i Täby.

Observera, att vi fortfarande är fyra separata överförmyndarmyndigheter och att det därför är viktigt att post adresseras till rätt kommun, då den gemensamma postadressen är 183 30 Täby.

Länkar för att nå Norrtälje, Vallentuna och Österåkers kommuners överförmyndare/nämnd finns till höger.

Överförmyndarnämnd i Täby kommun

Täby kommun har från 2015-01-01 en överförmyndarnämnd.

Årsredovisning, slutredovisning och redogörelse i Täby

Gode män och förvaltare ska efter varje kalenderår, senast den 1 mars, året efter redovisningsåret eller när ett uppdrag upphör, lämna in en årsräkning eller sluträkning samt en redogörelse där utförda insatser för huvudmannen redovisas till överförmyndaren.

För förmyndare, där den omyndiges tillgångar sammanlagt överstiger åtta prisbasbelopp finns skyldighet att årligen lämna in en årsräkning, senast den 1 mars, året efter redovisningsåret. Blanketter (se länk till höger).

Förvaltarfrihetsbevis

Överförmyndaren utfärdar förvaltarfrihetsbevis, som är bevis på att en person inte har förvaltare. Ansökan/personbevis sänds till överförmyndaren i den kommun du är folkbokförd. Personbevis erhålls från Skatteverket via telefon eller via dess hemsida. (se länk till Förvaltarfrihetsbevis på Skatteverkets hemsida till höger, markera personbevis, sök sedan via scrollisten efter begreppet "Underlag för förvaltarfrihetsbevis" ).

Lagstiftning

Överförmyndarens verksamhet styrs av lagstiftningen i föräldrabalken, (FB, se länk till höger). Gode män och förvaltare anordnas av Attunda tingsrätt.
Tillsynsmyndighet över överförmyndarens verksamhet är Länsstyrelsen i Stockholm.

Vill du bli god man eller förvaltare?

Överförmyndaren i Täby söker fler gode män och förvaltare. Välkommen att kontakta överförmyndaren i Täby för mer information om du är intresserad.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2016-04-18