Start / Om Täby / Politik / Kommunfullmäktige / Lyssna på kommunfullmäktige / Sammanträden KF 2017 / Kommunfullmäktiges sammanträde 19 juni 2017

Kommunfullmäktiges sammanträde 19 juni 2017

Här hittar du handlingarna till kommunfullmäktiges sammanträde den 19 juni 2017. Det finns även möjlighet att lyssna till en ljudinspelning av sammanträdet.

Lyssna till en ljudinspelning av sammanträdet.

Här nedan kan du se vad inspelningen innehåller

0:16:00 Inledning
0:25:04 Justering
0:25:50 Fastställande av dagordning
0:26:07 Besvarande av interpellation från Eva Lindau (S): “Kommunens engagemang i laddningsplatser för el (hybrid) bilar”
0:32:28 Besvarande av interpellation från Janne Boman (S): “Boende för nyanlända”
0:51:14 Frågor
1:07:34 Avsägelser och fyllnadsval
1:11:46 Sverigeförhandlingen - Ramavtal och objektsavtal
1:18:56 Erbjudande från Sveriges Kommuner och Landsting om delägarskap i Inera AB
1:21:07 Detaljplan för Enhagens verksamhetsområde, Enhagsslingan 1-25 - Beslut om antagande
1:49:45 Sammanträdestider för kommunfullmäktige 2018
1:50:07 Inlämnande av motioner
1:51:12 Inlämnande av interpellationer

Dagordning kommunfullmäktige den 19 juni

1. Justering
2. Fastställande av dagordning
3. Besvarande av interpellation från Eva Lindau (S): "Kommunens engagemang i laddn ingsplatser för elbilar (hybridbilar)
4. Besvarande av interpellation från Janne Bohman (S): "Boende för nyanlända"
5. Frågor
6. Avsägelser och fyllnadsval
7. Sverigeförhandlingen - ramavtal och objektsavtal
8. Erbjudande från Sveriges Kommuner och Landsting om delägarskap i Inera AB
9. Detaljplan för Enhagens verksamhetsområde. Enhagsslingan 1-25 - Beslut om antagande
10. Sammanträdestider för kommunfullmäktige 2018
11. Inlämnande av motioner
12. Inlämnande av interpellationer

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2017-06-20