Start / Kommunfullmäktiges ordförande Claes Gillberg har gått bort

Kommunfullmäktiges ordförande Claes Gillberg har gått bort

2017-06-16 08:44

Kommunfullmäktiges ordförande Claes Gillberg har gått bort efter en kortare tids allvarlig sjukdom. En begravning har ägt rum i stillhet.

Kommunfullmäktige kommer utse en ny ordförande.

Claes Gillberg

Claes Gillberg.

Senast uppdaterad:2017-06-16