Start / Eldningsförbud i Stockholms län

Eldningsförbud i Stockholms län

2017-07-14 10:54

Från och med 14 juli gäller eldningsförbud i hela Stockholms län med hänsyn till att det råder hög brandrisk i skog och mark.

När eldningsförbud råder är grillning endast tillåtet i för åndmålet framtagna grillar eller vid särskilt iordningsställda grillplatser som är utformade så att det inte finns risk för brandspridning.

Beslutet om eldningsförbud är taget av länsstyrelsen i Stockholms län och bedömningen är gjord utifrån SMHI:s prognosunderlag och i samråd med länets rädningstjänster.

Vid frågor kontakta i första hand länets respektive räddningscentral:

Senast uppdaterad:2017-07-14