Nyheter från Täby kommun

 1. Helgarbeten vid Hägernäs station | 2017-08-17

  SL:s entreprenör som bygger ut Roslagsbanans dubbelspår kommer att göra mindre arbeten vid Hägernäs station på lördag.

 2. Södra parkeringen, Stora marknadsvägen, avstängd 28-29 augus... | 2017-08-16

  Södra parkeringen är avstängd från den 28 augusti kl. 16.00 till den 29 augusti kl. 18.00 med anledning av asfalteringsarbete.

 3. Gatubelysningen runt Stora Marknadsvägen påslagen dagtid | 2017-07-25

  Vecka 30 påbörjas ett arbete på gångbron över Stora Marknadsvägen.

 4. Utbyggnad av fjärrvärmeledning i Centralparken | 2017-07-17

  Vecka 29 påbörjas schaktning inför utbyggnaden av fjärrvärmeledning i Centralparken.

 5. Arbetet med asfaltsbeläggningen på Stockholmsvägen justeras | 2017-07-07

  Beläggningen av asfalt på Stockholmsvägen som genomförts i SL:s regi har inte levt upp till önskvärd standard och kvalitet. Justeringar kommer ske på flera ställen längs Stockholmsvägen tills slutresultatet lever upp till kraven som ställs för en bra väg.

 6. VA-arbeten i Strömvägen i Skarpäng | 2017-07-05

  Täby kommuns VA-enhet utför planerad renovering av vattenledning i Strömvägen i Skarpäng med start vecka 31-2017. Arbetet beräknas pågå fem veckor.

 7. Avfart från E18 avstängd | 2017-07-04

  Natten mot torsdag den 6 juli kommer avfarten från E18 i norrgående riktning i trafikplats Roslags-Näsby att vara avstängd. Avstängningen startar kl. 22:00 den 5 juli och pågår till kl. 05:00 den 6 juli.

   

 8. VA-arbeten i södra Viggbyholm | 2017-06-29

  VA-enheten i Täby kommun utför i samarbete med NCC renovering av spillvattenledningar i södra Viggbyholm under perioden 2017-08-07 till 2017-09-22. Berörda vägar är Granitvägen, Sippvägen, Rospiggsvägen och Röhällsvägen.

 1. 1
 2. 2
 3. 3