Nyheter från Täby kommun

 1. Beläggningsarbeten vecka 17 - framkomligheten kan påverkas p... | 2017-04-21

  Under vecka 17 startar asfalteringsarbeten på följande ställen i Täby. Arbetena beräknas pågå i cirka en vecka och kan periodvis påverka framkomligheten.

 2. Nattarbeten Roslags-Näsby station med start 10 april | 2017-04-10

   

   

   

   

   

   

   

  Från måndag 10 april till onsdagen 12 april kommer SL:s entreprenör att arbeta natt på Roslags-Näsby station. De kommer bland annat att flytta en kontaktledningsstolpe.

   

   
 3. VA-arbeten i Sandbrovägen i Roslags-Näsby | 2017-04-04

  VA-enheten i Täby kommun utför i samarbete med NCC renovering av vattenledning i Sandbrovägen med start 2017-03-21.

 4. Roslagsbanans dubbelspårsutbyggnad: Förberedande arbeten mel... | 2017-03-24

  Arbetet på sträckan Täby kyrkby-Kragstalund kommer att utföras på dagtid och pågår från april till augusti 2017.

 5. Trafikstörningar på E18 vid trafikplats Roslags-Näsby | 2017-03-20

  Trafikomledning på E18.

 6. Buller och avstängningar vid Roslags-Näsby station | 2017-03-17

  Arbetet med Roslags-Näsby station går in i ett intensivt skede. På onsdag nästa vecka stängs järnvägsövergången av.

 7. Nattarbeten vid Roslags-Näsby station | 2017-02-09

  En ny gång- och cykelbro kommer att lyftas på plats längs Centralvägen. Ett arbete som sker på natten mellan den 14 och 15 februari.

 8. Smalare körfält på bron över E18 i Roslags-Näsby | 2017-02-09

  Natten till torsdagen den 16 februari kommer trafiken att ledas om på Centralvägen, vid Roslags-Näsby trafikplats. Trottoaren på brons södra sida försvinner också.

 9. Markarbeten pågår vid Estrids torg | 2017-02-01

  Estrids torg vid Täby centrum ska få naturstenshällar. Det kommer att medföra höga ljudnivåer när granithällarna kapas.

 10. Lekplatsen på Täby torg är avstängd | 2017-01-24

  Lekplatsen är avstängd för att förhindra olyckor då materialfel har uppmärksammats. Reparationerna som ska göras är temperatur- och väderberoende och beräknas vara klara under våren 2017.

   

 1. 1
 2. 2