Nyheter från Täby kommun

 1. Granskning - Detaljplaner för ny bebyggelse inom Täby park | 2017-03-23

  De två aktuella detaljplanerna är första etappen inom Täby parkområdet. Syftet med detaljplanerna är att skapa nya stadskvarter med en blandning av bostäder och verksamheter (handel, service, samlingslokaler etc.)

 2. Plats för ännu fler företagare Hägerneholm | 2017-03-22

  Våren 2019 beräknas ett nytt hotell för företag vara klart. I hotellet kommer det att finnas både restaurang och gym som är öppet för alla besökare. Hotellet blir ett bra tillskott för boende och företagare i området.

 3. Föreslå kandidat till Täbys miljöpris | 2017-03-17

  Nu letar vi efter årets miljöhjältar i Täby! Hjälp oss genom att föreslå en kandidat till miljöpriset senast den 3 april 2017.

 4. Välkommen till informationsmöte om nya simhallen | 2017-03-09

  I Täby planeras en ny simhall med en modern, flexibel utformning med gym och bastu. Välkommen till informationsmöte den 15 mars.

 5. Måttenheter ger namn åt nya gator i Hägerneholm | 2017-03-06

  Kubikvägen, Volymvägen, Arealgränd, Hektargränd och Fredlunds väg är alldeles nya gatunamn i Hägerneholm.

 6. Granskning- Detaljplan för dubbelspårsutbyggnad, sträckan Tä... | 2017-02-28

  Kommunen och Trafikförvaltningen i Stockholms läns landsting (SLL) planerar tillsammans en ombyggnad av Roslagsbanan inom Täby kommun. Stora delar av Roslagsbanan är idag enkelspårig vilket innebär begränsningar i kapaciteten. Genom att bygga ut Roslagsbanan till dubbelspår genom Täby Kyrkby möjliggörs en tät och stabil tågtrafik med bättre tillgänglighet för resenärerna samt säkra passager över och under järnvägen. Detaljplaneområdet omfattar Roslagsbanans sträckning mellan Täby Kyrkby station och kommungränsen mot Vallentuna.

 7. Granskning- Ny detaljplan för Enhagens industriområde | 2017-02-28

  Planområdet ligger söder om Lidl:s fastighet och angränsar till Danderys kommun i söder och Täbyvägen i väster. Området omfattas idag av detaljplan S220 som medger markanvändningen kontor och småindustri.  I ny detaljplan prövas  lämpligheten för en mer flexibel markanvändning, såsom skola, verksamheter och tillfällig vistelse. Kontor föreslås fortsätta tillåtas i ny detaljplan.

 8. Granskning - planläggning för ny simhall i centrala Täby | 2017-02-24

  Planområdet ligger öster om galoppfältet station i anslutning till Bertorpsvägen. Syftet med planen är att att möjliggöra uppförande av en ny simhall med tillhörande parkering samt att säkerställa utrymme för framtida passager för gång och cykel.

 9. Arninge-Ullna deltar i Citylab Action – ett forum för hållba... | 2017-02-15

  Arninge-Ullna ska bli en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar stadsdel. Det kan till exempel handla om att bygga och planera för minskad klimatpåverkan och att underlätta för de boende och verksamma att göra hållbara val. I Arninge-Ullna ska det vara lätt att göra rätt!

 10. Nu leds trafiken mot Täby om vid E18 i södergående riktning | 2017-01-13

  Arbetet med trafikplats Roslags-Näsby gör att trafiken måste ledas om från E18. Natten mellan den 18 och 19 januari kommer därför en tillfällig avfart tas i bruk för trafiken till Täby i södergående riktning som får svänga upp och ansluta till Grindtorpsvägen.

   

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22