Nyheter från Täby kommun

 1. Villavagnar upphandlas som temporära bostäder för nyanlända | 2017-01-16

  Det finns i dagsläget inte tillräckligt med bostäder till nyanlända som Täby enligt lag ska ta emot och kommunen arbetar intensivt med olika lösningar. För att snabbt få fram bostäder och lösa den mest akuta situationen tvingas kommunen upphandla villavagnar.

 2. Problem med kommunens upphandlade leverantör för persontrans... | 2016-12-27

  Täby kommuns upphandlade leverantör för persontransporter har vid flera tillfällen inte gjort det jobb som de har åtagit sig enligt avtal att utföra. Nu förbereder kommunen en ny upphandling.

 3. Färre tobaksförsäljare säljer till minderåriga | 2016-12-19

  Den 15 december genomfördes kontrollköp av tobak på samtliga försäljningsställen i Täby. Resultatet visar att endast en av 34 butiker sålde tobak till unga testköpare utan legitimation.

 4. Nytt projekt för gemenskap och delaktighet i samhället för n... | 2016-12-15

  Ideella organisationer och föreningar är en viktig arena för gemenskap och kontakter mellan människor. För nyanlända kan det ge möjligheter att träna språk, förbättra sin hälsa och utöka sina sociala nätverk. Det kan i sin tur leda till bättre förutsättningar på arbetsmarknaden. Genom att fler möts skapas ett inkluderande samhälle för alla.

 5. Många Täbybor är nöjda med sin kommun | 2016-12-15

  Invånarna i Täby är generellt mer nöjda med sin hemkommun än genomsnittet. Det framgår när Statistiska Centralbyrån har frågat invånare i 136 av landets kommuner om hur nöjda de är med kommunen som en plats att leva och bo på, kommunens olika verksamheter och medborgarnas inflytande på kommunala beslut.

 6. Hållbarhet i fokus för Täbys nya kommunhus | 2016-12-13

  Från utsidan har det sett ut som kommunhuset har varit klart sedan länge, men på insidan pågår det fortfarande febril verksamhet med uppåt 150 byggnadsarbetare på plats varje dag.

 7. Täbyföretag utnämnda till Gaseller av Dagens industri | 2016-12-06

  Varje höst utser Dagens industri Sveriges mest snabbväxande företag till Gaseller. I år blev sex företag i Täby utnämnda.

 8. Verksamhetsplan och budget 2017 beslutad | 2016-11-28

  Den 28 november beslutade kommunfullmäktige i Täby kommun om verksamhetsplan och budget för 2017.

 9. Täby ökar konkurrenskraften för förskolan | 2016-11-18

  Förskolorna i Täby kommun håller redan i dag hög kvalitet och bedriver en verksamhet som både föräldrar och barn uppskattar och är nöjda med. Det visar kommunens tillsyn och uppföljning av 80 fristående och tre kommunala förskolor i Täby. Antalet barn ökar i takt med att Täby och hela Stockholmsregionen växer. En utmaning framöver blir att fortsatt rekrytera och behålla kompetent personal för att även kommande år öka kvaliteten i förskolorna i Täby.

 10. Täby kommun informerar att det inte längre är möjligt att ta... | 2016-11-15

  Kommunstyrelsen i Täby kommun beslutade den 14 november 2016 att informera Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Länsstyrelsen i Stockholms län, arbetsmarknads- och etableringsministern samt justitie- och migrationsminstern att Täby kommun inte kommer att kunna ta emot nyanlända som anvisas i den takt och i den utsträckning som anvisningslagen kräver.

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9