En gemensam vision för nordostkommunerna

Stockholmsregionen växer och Stockholm Nordost är den mest attraktiva sektorn i regionen. De kommuner som ingår i samarbetet är Norrtälje, Vallentuna, Österåker, Vaxholm, Danderyd och Täby kommun.

I den reviderade visionen för Stockholm Nordost beskrivs hur sektorn tar sin del av ansvaret för den växande Stockholmsregionen genom att skapa förutsättningar för:

  • 100 000 nya invånare i god och varierad livsmiljö
  • 50 000 nya arbetstillfällen i ett differentierat och expansivt näringsliv
  • utveckling av Täby centrum-Arninge till Stockholm Nordosts regionala stadskärna

En långsiktigt hållbar tillväxt i Stockholm Nordost förutsätter en regional kapacitetsstark spårburen kollektivtrafik som knyter samman Stockholm Nordost med övriga Stockholmsregionen:

  • Roslagspilen (tunnelbana, Roslagsbana eller järnväg) för att lösa resandebehoven på lång sikt
  • Roslagsbanan byggs ut i ett första steg mellan centrala Stockholm och Arlanda-Märsta som ett sammanhållet spårsystem
  • Den regionala stadskärnan blir ett nav i kollektivtrafiknätet med tvärförbindelser

 

Visionens innehåll

Den reviderade visionen har fyra övergripande kapitel:

  • Stadsstruktur
  • Effektiva transporter
  • Näringslivsutveckling
  • Den regionala stadskärnan Täby centrum-Arninge

Dessutom finns ett avsnitt för varje kommun med en text om hur den egna kommunen kommer att verka för att den övergripande visionen uppfylls. Texten är strukturerad utifrån rubrikerna ”Effektiva transporter”, ”Näringslivsprofil” och ”Stadsstruktur”. 

 

Så växte den nya visionen fram

Beslut om revideringen fattades av Ledningsgruppen för Stockholm Nordost år 2010 om att visionen från 2005 skulle revideras. Den nya visionen gäller fram till år 2040 med utblick till år 2050.

Inom ramen för arbetet har ett antal workshops ägt rum under 2011. En särskild utredning om näringslivets förutsättningar i Stockholm Nordost har tagits fram.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2016-06-21