Bogesundskilen

Bogesundskilen karaktäriseras av de stora sammanhängande skogsområdena i Bogesundslandet, av det kulturhistoriska landskapet runt Rydbyholm samt de öppna vattnen och stränderna på ömse sidor om Askrikefjärden. Täby berörs via sambandet mellan Angarnkilen och Bogesundskilen kring Arninge.

Bogesundslandet

Bogesundslandet med de stora sammanhängande skogarna, förvaltas av Statens fastighetsverk. Bogesundslandet är av riksintresse för friluftslivet och under utredning inför bildande av naturreservat. För den som vill komma ut i kilen finns nio olika spår och vandringsleder allt från ett par kilometers längd upp till milen. På flera ställen längs vandringslederna finns vindskydd med grillplatser, vilka är mycket populära utflyktsmål.

Ridning är tillåten längs markerade leder. Från Vaxholm går vandringsleden Blå leden som slingrar sig fram längs stigar och gamla grusvägar genom hela Bogesundslandet, via Rydbo och Åkersberga till Domarudden i Österåkers kommun. Man kan även cykla med mountainbike på denna led, men cyklisterna måste visa hänsyn till den som vandrar.

Vintertid finns det skidspår iordninggjorda på Vaxholms golfbana. Friluftsbad med toalett och andra bekvämligheter finns på Tenö och Fridhem. Vid Tenöbadet finns också ett café. Badklippor finns på många ställen längs kusterna.

Golf

Ädellövskogar

Till ädellövträden räknas ek, alm, ask, lönn, lind, bok, fågelbär och avenbok. Alla dessa finns på Bogesundslandet. Att vandra i de ljusa ädellövsskogarna med sin matta av lundblomster en försommarkväll är speciellt. På Bogesundslandet finns Lindskogen som är ett före detta domänreservat.  Flera av lindarna är över 300 år gamla och bland de största i hela länet. I ädellövskogarna finns både de vanliga lövskogsfåglarna men också stenknäck, mindre hackspett och ibland även mindre flugsnappare.

Höga natur- och kulturvärden

Fågellivet är rikt i både skogar och sjöar. Vattenområden som har stor betydelse som rast- och häckningsplatser för olika fågelarter är exempelvis Svinningeviken och Kyrkfjärden. I Träsksjön kan du höra storlommen. Vid Natura 2000-området Dammstakärret centralt på Bogesundslandet finns flera olika typer av myrväxtligheter representerade.

Snatterandshona med knipungar vid Jordbrodammen

Norr om Kyrkfjärden, mot Rydboholm och Östra Ryds kyrka, spricker skogen upp och övergår till ett mer storskaligt åkerlandskap. Vid Kyrkfjärden ligger den natursköna Ängsholmen med månghundraåriga jätteekar och fint fågelliv. Det är ett populärt utflyktsmål där man också kan bada. Hela området runt Kyrkfjärden är av riksintresse för kulturmiljön. Ubby ekhage och Rydboholms ekhage är båda Natura 2000-områden med höga natur- och kulturvärden.

Östra Ryds kyrka

Från Askrikefjärden syns Bogesunds slotts borgliknande silhuett över trädkronorna. Den kulturhistoriska bebyggelsen utgörs annars främst av gamla gårdar och flera fortfarande aktiva jordbruk.

Bogesunds slott

Skärgården

Till Vaxholm på Vaxön kommer besökare från hela länet för att ta sig vidare ut i skärgården med båt, eller för att beundra den småskaliga trästaden och den livliga sjötrafiken i Vaxholm.

Fjärdar och vikar mellan Bogesund, Lidingö och runt Vaxholm utnyttjas i stor utsträckning för segling, kanotpaddling och andra vattenaktiviteter på sommarhalvåret. På vinterns isar är det populärt att promenera, åka skridskor och skidor. I havet är fiske med handredskap fritt.

Holmingeviken

Samverkande kommuner och TMR-loggor

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2015-06-10