Start / Bygga, bo och miljö / Regional samverkan / Gröna kilar / Angarn- och Bogesundskilarna

Angarn- och Bogesundskilarna

Visionen för Angarn- och Bogesundskilarna är att kilarna är två högt värderade, välbesökta, tätortsnära naturområden som bidrar till en attraktiv livsmiljö för regionens invånare.

Angarn- och Bogesundskilarna är två av Stockholms gröna kilar som delas av kommunerna Täby, Vallentuna, Vaxholm, Österåker och Norrtälje. För att utveckla kilarnas värden och koppling till varandra samverkar de kommuner som berörs av kilarna.

För Angarn- och Bogesundskilen finns en karta som visar tips på besöksmål och aktiviteter. Till kartan hör en broschyr med 10 utvalda smultronställen. Kartan och broschyren kan hämtas gratis i kommunhuset i Täby och på biblioteken. Nu kan du även ta del av utflyktsmålen via en googlemap-baserad karta direkt på datorn eller i mobiltelefonen. När du skickar e-post till angarn.bogesund@osteraker.se får du automatiskt ett svar skickat med länk till kartan.

I januari 2012 bildades en politisk styrgrupp för mellankommunal samverkan i Angarn- och Bogesundskilarna. En plattform, organisationsplan samt verksamhetsplan antogs i april 2012 av Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåkers kommuner för hur vi ska arbeta med att utveckla kilarnas värden.

En samverkansgrupp för arbetet har bildats och består av

  • Tjänstemän från de ingående kommunerna
  • TMR (Stockholms läns landsting, Tillväxt, Miljö- och Regionplanering)
  • Länsstyrelsen
  • Naturskyddsföreningen
  • Friluftsfrämjandet
  • Stockholms läns hembygdsförbund

Angarn- och Bogesundskilarna visas inom den röda linjen på kartan nedan.

 

Angarn- och Bogesundskilarna 

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2017-01-07