Stockholms gröna kilar

I Stockholmsregionen sträcker sig gröna kilar från landsbygden in mot stadens centrum. Täby berörs av tre av tio kilar; Rösjökilen, Angarnkilen och Bogesundskilen. I dessa tätortsnära grönområden finns stora möjligheter att uppleva fantastiska natur- och kulturvärden.

Grönkilarna

Från Stockholms innerstad går det tio stora stråk av natur ut mot omgivande landsbygd. De så kallade gröna kilarna breder ut sig ut i flera riktningar, lite som kronbladen på en blomma. Kilarna löper genom flera kommuner, vilket kräver samverkan. I Täby kommun finns två gröna kilar Rösjökilen och Angarnkilen. Täby berörs även av Bogesundskilen genom sambandet mellan Angarn- och Bogesundskilen vid Arninge.

 

De gröna kilarna har många värden

Människor söker sig ofta till grönområden som kontrast till ett hektiskt vardagsliv, för att få lugn och ro, njuta av tystnaden och få naturupplevelser. Forskning visar att stressen minskar och hälsan ökar när vi vistas i naturen. De gröna kilarna har även stora kulturhistoriska värden och är mycket viktiga för den biologiska mångfalden.

Viktigt att bevara

RUFs (Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen) arbetar för att utveckla, säkerställa samt öka tillgängligheten till regionens natur- och kulturvärden. På RUFs hemsida finns informationsunderlag om naturen i vår region, bland annat om de gröna kilarna. Där kan du bland annat hitta information om svaga gröna samband i Stockholmsregionen och utvecklingsidéer för de gröna kilarna. Länk till RUFs hemsida hittar du till höger under länkar.

 

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2017-05-22