Start / Bygga, bo och miljö / Stadsplanering och utbyggnad / Pågående utbyggnadsprojekt

Pågående utbyggnadsprojekt

Här presenteras några av de utbyggnadsprojekt som pågår i kommunen.

http://www.taby.se/ullnastrand-forskola

Ullna Strand (fd Nordvästra Arninge-Ullna)
Den nya bebyggelsen består av två delområden. Kanalkvarteren, närmast Ullnasjön, blir en mer stadslik miljö med 5-våningshus och en strandpark vid sjön. Skogskvarteren i norr har mer karaktären av trädgårdsstad och består av mindre flerbostadshus, stadsradhus och gruppbyggda småhus.

Dubbelspårsutbyggnad Roslagsbanan etapp 1Dubbelspårsutbyggnad för Roslagsbanan, innefattar sträckan Visinge station - Roslags-Näsby station.

Spaken 1 och 2, Hägernäs
På de tidigare obebyggda fastigheterna, vid infarten till Hägernäs strand, byggs nu ett bostadskvarter med ca 125 lägenheter uppförda som hyresrätt.

Stansen och Degeln i Nytorp
På tidigare industritomter byggs ett nytt bostadsområde med 280 lägenheter

Täby centrum
När det nya Täby centrumområdet står klart, runt år 2017, får kommunens invånare tillgång till nya bostadskvarter, nya parkeringsgarage, cykelvägar och ett utbyggt köpcentrum samt ett efterlängtat torg.

Täby nya simhall En ny simhall planeras intill nya stadsdelen Täby park. Simhallen ska få en modern, flexibel utforming med gym och bastu.

Nytt gruppboende i Täby kyrkby, sydöstra Byle
I det nybyggda området i Täby kyrkby, sydöstra Byle, kommer ett nytt gruppboende för sex personer att byggas. Gruppboendet är placerat på en kuperad skogstomt som ligger som sista utpost vid återvändsgatan Njords gränd.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2017-07-12