Framtidens regionala stadskärna Täby centrum- Arninge

De regionala stadskärnorna i Stockholmsregionen ska vara attraktiva platser med ett varierat utbud präglade av mångfald. De uppfattas som genuina stadscentrum med en tydlig identitet.

Stadskärnorna utgör viktiga samhällscentrum med ett större utbud än vad som finns i ett kommuncentrum. Bra lägesförutsättningar och hög tillgänglighet såväl lokalt som regionalt, med i första hand kollektiva färdmedel men också med bil, ger eftertraktade etableringsalternativ för företag och näringsliv, kultur, utbildning, forskning och vård. Tillgängligheten inom kärnorna utvecklas, särskilt för gående och cyklister. 

Intressant arkitektur, gator, torg, parker och olika verksamheter skapar attraktiva mötesplatser både dag- och kvällstid. Hög täthet med restauranger, caféer och affärer blandas med bostäder och kontorslokaler.

Täby centrum – Arninge

... präglas av unika funktioner, nytänkande och innovation. Här finns intressanta företag på en dynamisk arbetsmarknad med arbetsplatser värda att pendla till.

… är tillgänglig och lätt att resa till med kollektivtrafik och bil. Härifrån utgår också smidigt resande till andra regionala stadskärnor. Entréerna är tydliga och känns attraktiva för besökaren. Resecentrum i Arninge och knutpunkterna i Roslags-Näsby och Såsta-Karby utgör viktiga noder för Stockholm Nordost.

... är livskraftig med levande gator och torg, såväl dag- som kvällstid. En tilltalande stadsmiljö med god utformning och särskiljande arkitektur gör Täby regionala stadskärna eftertraktad för boende, företagare och besökare.

… har ett rikt kultur- och fritidsutbud för kreativa och aktiva medborgare. Här föds något nytt och spännande!

... är långsiktigt hållbar, med goda livsmiljöer och nära till park- och naturupplevelser.

Självklart kan man lita på, växa med, längta till och leva i Täbys regionala stadskärna.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2015-06-09