Ullna park

Flygbild över Ullna park och Ullnabacken

Visionen för Ullna park är att det ska bli ett rekreationsområde för åretrunt-aktiviteter.

Strategiskt läge

Ullna park ligger nära handel i Arninge centrum och bostäder i Ullna strand och Hägerneholm och kommer ge goda möjligheter till rekreation av olika slag för både boende och verksamma i stadsdelen. När resecentrumet blir färdigt under 2020 kommer det även vara enkelt att ta sig med kollektivtrafik till och från Arninge-Ullna.

Friluftsaktiviteter

I Ullna park ska det finnas många möjligheter till ett aktivt friluftsliv. Planer pågår om möjligheten att öka tillgängligheten till Ullnasjön genom bad eller annan vattenaktivitet. Genom en höjning av Ullnabacken kan backen eventuellt nyttjas året om för till exempel utförsåkning, längdåkning, cykling och skärmflyg.

Bostäder och förskola planeras

I områdets västra del planeras för cirka 200-400 bostäder som ansluter till de planerade Kanalkvarteren i Ullna strand. I planerna ingår även en förskola.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2016-05-03