Nytt resecentrum i Arninge-Ullna

Inbyggd bro över E18, Arninge resecentrum och centrum till vänster

Arninge resecentrum kommer att bli ett nav för kollektivtrafiken i nordöstra Stockholm.
Här kommer resenärer kunna ta Roslagsbanan eller kliva på bussar mot Stockholm,
Norrtälje, Vaxholm och Danderyds sjukhus. För att det ska bli möjligt byggs en ny station
för Roslagsbanan, Arninge station.

Interiör inbyggd bro

Snabba byten underlättas

Ett antal busshållplatser ska anläggas längs E18. Det är viktigt att
resenärerna ska kunna göra enkla och snabba byten mellan bil, buss och Roslagsbanan. En väderskyddad gångbro över E18 byggs därför som samtidigt knyter ihop hela resecentrum.

Infartsparkering för bil kommer att finnas och för dig som cyklar ska det finnas gott om cykelparkeringar. Arninge resecentrum planeras stå klart 2020-2021.

Roslagsbanan byggs ut

Under samma tidsperiod pågår arbetena med upprustningen av Roslagsbanan i hela Täby kommun. Dubbelspårsutbyggnad ökar turtätheten och minskar risken för störningar i trafiken. Säkerheten förbättras också genom planskilda korsningar där vägar och järnväg korsas. Inköp av nya vagnar kommer att öka komforten, förbättra tillgängligheten och minska bullret.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2017-03-15