Arninge-Ullna

Arninge-Ullna är ett område med många möjligheter. Här ska man kunna bo, arbeta, handla, sporta och njuta av naturen. Det ska också finnas bra möjligheter till kommunikation till och från området genom det nya resecentrumet.

Vision

Täby kommun planerar för cirka 2500 bostäder med närhet till fina naturområden och möjlighet till ett rikt friluftsliv. Ett helt nytt resecentrum byggs och blir ett trafiknav för pendling till och från angränsande kommuner. Arninge centrum kommer expandera med mer handel, bostäder och arbetsplatser. Ullnabacken och dess omgivning kommer bli ett rekreationsområde med aktiviteter året runt. Den rika naturen i Rönninge by och Skavlöten, -med golfbanor, vandrings- och ridvägar - gör Arninge-Ullna attraktivt att bo och arbeta i.

Boende

Arninge-Ullna ger stor valfrihet när det gäller bostäder. Här växer bostadsområdena Hägerneholm och Ullna strand fram. Det finns  planer för bostäder även i Arninge centrum och Ullna park. Varje bostadsområde har sin egen karaktär. Det finns små och stora lägenheter, bostadsrätter och hyresrätter, mindre radhus, stadsradhus och villor.

Ullna strand

Ullna strand består av två olika områden. De snart färdigbyggda Skogskvarteren i norr består av lägre småhusbebyggelse och låga flerbostadshus. Kanalkvarteren, de närmast Ullnasjön, kommer få en mer stadslik karaktär. De båda områdena innehåller sammanlagt 700 bostäder.

Ullna strand

Bostäder i Ullna strand, Skogskvarteren

 

Hägerneholm

1100 bostäder, varav cirka 200 hyresrätter, kommer tillsammans med en skola och idrottshall att rymmas i Hägerneholm. Det blir såväl lägenheter som radhus och parhus i området. Den stora stadsparken – Hägerneholmsparken – invigdes hösten 2016 och är en samlingspunkt för hela Arninge-Ullna.

Hägerneholm

Bostäder längs Hägerneholmsvägen


Arninge centrum

Visionen för handelsområdet är att det ska bli en mer sammanhållen stadsdel i framtiden. Arbetsplatser, affärer, restauranger och bostäder kommer ligga sida vid sida. Bostäderna kan integreras på sikt.

Arninge centrum

Arninge centrum med Arninge station


Arninge resecentrum

Resecentrumet kommer att bli ett nav för kollektivtrafiken i nordöstra Stockholm. Här kommer resenärer kunna ta Roslagsbanan eller kliva på bussar mot Stockholm, Norrtälje, Vaxholm och Danderyds sjukhus. Resecentrumet planeras stå klart 2020.

Arninge resecentrum

Arninge resecentrum


Ullna park

Visionen för Ullna park är att det ska bli ett rekreationsområde för åretrunt-aktiviteter. Här ska det finnas många möjligheter till ett aktivt friluftsliv.

Ullna park

Ullna park (Ullnabacken)Tidplan för alla delprojekten i Arninge-Ullna

Tidplan för alla delprojekt i Arninge-Ullna

OBS! Alla tidsangivelser är ungefärliga.

Ullna strand är indelat i två områden: Skogkvarteren blir klara för inflyttning under kvartal 1-2 2017, i Kanalkvarteren planeras det för byggstart 2018 och färdigbyggt drygt två år senare.

I Hägerneholm är byggprocessen uppdelad i tre etapper och pågår från sommaren 2016 till 2021/2022.

För Arninge centrum pågår detaljeplaneprocessen fram till och med 2019. Byggprocessen startar 2018 och pågår till början av 2020-talet.

För Arninge resecentrum pågår detaljeplaneprocessen fram till och med 2017. Byggprocessen startar 2018 och pågår till mitten av 2020.

För Ullna park pågår detaljplaneprocessen fram till 2019, då byggprocessen tar vid. Ullna park beräknas vara klart framåt 2025.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2016-05-11