Större utbyggnadsprojekt

Stockholmsregionen beräknas växa med cirka 450 000 personer de kommande 20 åren och vi tar vårt ansvar för tillväxten i Stockholmsregionen. Här nedan kan du läsa om några av de områden som utpekats som intressanta att utveckla.

Täby centrum

Större köpcentrum, 850 bostäder, parkering under mark, torg och bättre tillfarter. Läs mer om Täby centrum

Täby park (fd galoppfältet)

Stadspark, bostäder, arbetsplatser, nya skolor och förskolor. Läs mer om Täby park

 

Arninge-Ullna

Verksamheter, 2 000 bostäder, utökning av handelsområdet och ny hållplats för Roslagsbanan. Läs mer om Arninge-Ullna

 

Roslags-Näsby

Verksamheter, ca. 1400 bostäder i flerbostadshus, radhus och gårdshus, ny förskola, service och ny infrastruktur. Läs mer om Roslags Näsby


Det framtida Täby ska formas stadsmässigt, vilket innebär att bebyggelsen är koncentrerad och består av en blandning av olika funktioner. Det ger en effektivare markanvändning och bättre trafiklösningar. Dessutom förbättras tillgängligheten; det blir lättare och tryggare att ta sig till olika ställen.

Grundprincipen är att bygga vidare på sådan mark som redan har tagits i anspråk och förtäta den. På det viset lämnas utrymme för grönområden och begreppet "Halva Täby grönt" kan leva vidare. 

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2016-10-20